Преспанското езеро

 

Prespa

 

П респанското езеро, което настанало във времето на плиоцена, е едно от най-чистите езера в света. 

Лежи на надморска височина от 853 метра и е с площ 276,70 км2 . Интересно е, че нивото на водата осцилира. Водата му се губи поради варовития характер на планината Галичица, и изтича в Охридското езеро при манастира „Св.Наум“ и при Билянините Извори. Преспанското езеро получава вода от подводни извори и от няколко вливащи се в него реки. Околността е богата с ендемични видове птици. В плитките води живеят няколко вида чапли и гълаби-норки.

 

Prespa

 

В Преспанското езеро се намира и единствения остров в Македония – Голям Град. Този остров е дълъг 750 метро, а широк 450 м. Представлява природна рядкост и резерват на рядко срещани билки и разнообразен растителен и животински свят.

Познат е и под името Змийски остров, защото изобилства с водни змии белоушки, но и с отровния поскок, който може да се срещне в горната част на острова. До острова може да се дойде с лодка, ана него да се слезне на две места, където има малки плажи и пукнатини в стените. Шестмесечно пребиваване на острова имат пеликаните, а най-многобройни птици са кормораните, за които острова е идеално място за размножаване. На острова вирее фоята, чиито полусухи стъбла са стари над хиляда години. От това дърво по-рано се изработвали традиционалните чунове (местен вид на лодка).

Преспанската област се отличава с много слънчеви дни годишно, а на бреговете на Преспанското езеро има няколко хубави пясъчни плажи. Заобиколени сте с планини с постоянно буйна вегетация. Всичко това, заедно с бистрата езерна вода, няма да ви остави равнодушни и постоянно ще ви призовава на къпане и рекреация.

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.