Thëllëza

 

Thëllëza

Në moshë prej 6 deri 8 javë këto shpendë shumohen në fusha të hapura të cilat përpunohen dhe në kullota, dhe duke pasyr parasysh se jetojnë në vende të tilla, në Maqedoni gjenden kudo nëpër vendet e ulëta dhe nëpër fushat, për të shfaqin interes shumë gjyetarë që vizitojnë bazat e gjuetisë së Maqedonisë. Zakonisht gjendet në pjesën e ulët të Pellagonisë dhe Dolnenit.

Ështe shumë e vështirë të vihet re thëllëza, sepse fshehet në gjelbërim, heziton të fluturoj dhe preferon të zvarritet. Madje edhe kur të përzihet, ajo nuk fluturon në lartësi dhe fshihet. Zakonisht i vetmi tregues për praninë e saj është kënga specifike përsëritëse e mashkullit. Dëgjoni me kujdes, merrni frymë thellë dhe hapini sytë – deri sa e prisni thëllëzën, lejoeni natyrën reth jush t’ju tërheqi shqisat.

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.