Wydarzenia i manifestacja

STYCZEŃ

 

GEWGELIJA

-    3 i 4-ty stycznia – Jarmark  Bożonarodzeniowy 

-    7- go stycznia Występ z okazji  Jarmarku Bożonarodzeniowego  - Fundacja Apolonia

 

DOJRAN

-     5 stycznia – Kolęda

-   14 stycznia -  Stary – nowy rok

-   19 stycznia -  Wodici ( Chrzest Chrystusa )

 

  NOWO – SELO

-    13-14  stycznia    STRANCZINARSKIE  TAŃCE  wieś  Mokriewo

 

  RADOWISZ

-   13-tego stycznia - Wasilica, Bal maskowy  "Dżamaja" - wieś Oraowica

 

ZRNOWCI

-   13 stycznia – Wasilica  „SUROWA”

-   19 stycznia – Wodici  ( Chrzest Chrystusa )

 

PROBISZTIP

-      5-tego stycznia – Badnikowo grancze  (Bożonarodzeniowa gałązka )

-    14 stycznia – Wasiliczen koktajl I

-    19 stycznia -  Wodici  ( Chrzest Chrystusa )

 

WINICA

-    19 stycznia  - Wodici  ( Chrzest Chrystusa ) – wieś Jakimowo

 

BEROWO

-     20 stycznia – Karnawał Ratewski „Bamburci”  (gmina Berowo)

 

LOZOWO

-       5 stycznia -  Koledarski ognowi  ( Ognie kolędników)

 

KAWADARCI

-        6 stycznia -  Festiwal na wicot i szegata  (Festiwal   humor u i żartu  „ Dedo cepi burinia”

 

RESEN

-     13 stycznia  - Wasilica

-     14 stycznia -  Stary - nowy rok

 

BITOLA

-       5 stycznia  - Kolede  ( Kolędowanie )

 

DEMIR HISAR

-     19 stycznia –  Wodici (( Chrzest Chrystusa )

 

KRIWOGASZTANI

-       7 stycznia – jarmark w zamieszkałej miejscowości Obrszani

-     14 stycznia – Wesele wasilczarskie , koncertowe zgromadzenie  z okazji Wodici

-     31 stycznia  - „Św. Atanazy ”

 

 

 

KRUSZEWO

-       5 stycznia – święto religijne  Dziewica

-       8 – 15 stycznia – zimowe targi książek

-     19 stycznia – Wodici ( Chrzest Chrystusa )

 

AERODROM

-       6 stycznia – bożonarodzeniowe ognie

-    13 stycznia  - Spotkania Miczurinskie

 

GAZI BABA

-    13 stycznia – Piwtijada  ( konkurs na galaretki)

 

KARPOSZ

-      6 stycznia -   Badnik   (Wigilia)

 

ILINDEN

-     19 stycznia  - Wodici  ( Chrzest Chrystusa )

-     20 stycznia  -  Etno zdolna kobieta

 

KRIWA PALANKA

-     19 stycznia  - Wodici  ( Chrzest Chrystusa )

-     20 stycznia  -  Piwtijada  ( konkurs galaretki )

 

KRATOWO

-       30 stycznia  - Panichida  -  nabożeństwo żałobne  za Pawel Szatew

 

BRWENICA

-       6 stycznia -  obchody Bożego narodzenia

-      19 stycznia – Wodici, 31 stycznia św. Atanazy 

 

JAGUNOWCE

-        7 stycznia – Boże Narodzenie

 

LUTY

DELCZEWO

-         Pochód lutowy

SWETI NIKOLE

-         28 lutego  Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny  folklor z źródła pochodzenia „Godorica”

 

DEMIR KAPIJA

-         9 – 14 lutego – Tradycyjne świętowanie  Św. Tryfun  

 

DŻIORCZE PETROW

-        11 lutego  „Slatkia misteria”  ( Słodka misteria )

 

MARZEC

 

RADOWISZ

-          1- go marca – Manifestacja „ Martinki”

 

KRUSZEWO

-          1 – 2 marzec  - „ Snoubord  Fis „ międzynarodowe zawody „

-       13 marca  Świętowanie „Marta”

 

 

PRILEP

-         2 marca   Dzień przebaczenia , gościnność na wspólnym  stole dla każdego

 

DOLNENI

 -        7 marca  dzień nauczyciela narodowości albańskiej

 

 ILINDEN 

-        Koncert z okazji 8 – marca ( Zespół pieśni i tańca ludowego „ Ilinden 72”

KRIWA PALANKA

-          9 marca  - Todorica

 

PROBISZTIP

-         21 marca -  Zelenikot na Baba  Wypiek babci

-         31 marca – Bal maskowy probisztipski . Spotkania Wielkanocne

 

RESEN

-        21 marca  -  Dni wiosny

 

SZTIP

-         22 marca  -  Czterdzieści męczenników

 

KWIECIEŃ

GEWGELIJA

-           1 kwietnia  -  Aprilijada ( prima aprilis )  Pionerski Dom

DOJRAN

-           1 kwietnia  -  Aprilijada  ( prima aprilis )

 

RADOWISZ

-           1 kwietnia  -  Aprilijada  ( prima aprilis )

-           7 kwietnia  -  Naukowe szkolne targi

-           2 kwietnia  -  „ Festiwal spotkania wielkanocne 2015

 

PEHCZEWO

-            1 kwietnia -  Dziecięce przedstawienia teatralne.  Przedstawienia dla dorosłych , Dzień żartu,

                                   Bal maskowy

RESEN

-            1 kwietnia  -  Dzień maski i satyry, Wielkanocne spotkania

 

KUMANOWO

-            18 kwiecień -  Międzynarodowy konkurs modnego  tańca  „  Fest Tańca Kumanowo”

 

KRIWA PALANKA

-             1 kwiecień  - Aprilijada  ( prima aprilis )

-            17 kwiecień -  Jajko wielkanocne

 

MAJ

 

GEWGELIJA

-                 4 maj  - Święto patrona głównej biblioteki „Goce Delczew”  

 

BOGDANCI

-                 1 maj -  Wyścigi pierwszomajowe  we wsi Stojakowo

 

WASILEWO

-                  7 maja – Gjurgjowdenski wyścigi konne

-                 26 maja -  Marsz górski „ Ścieżkami Pani Ston”

 

RADOWISZ

-                  9 maja  - Manifestacja „ Dzień Europy w Radowisz „

-                24 maja – Dzień krzewicieli  oświaty  Św. Cyryla i Metodego 

-                 6 maja – Gjurgjowden – wieś Widowiszte

 

PROBISZTIP

-                 20 maja  defilada matu rantów

 

KOCZANI

-                 6 maja – Gjurgjowden

 

MAKEDOSKA KAMENICA

-               25 maja   - Św. Cyryla i Metodego

-               maj  Tournier  pamięci  „ Mile Janewski Dżingar 2 „

 

DEMIR HISAR

-              2 – 7 maja  „ DNI SMILEWSKIEGO KONGRESU”

 

KRIWOGASZTANI

-               2 maja  - „ Dni Smilewskiego Kongresu”

-               7 maja  - „ Dni Smilewskiego Kongresu”

 

PRILEP

-             15 – 17 maja  -  Denowi na Krali Marko  Dni króla Marko

-             26 maja  - Spotkania Mariowsko – Meglenski  w Mariowskiej wsi Witoliszte

 

KRUSZEWO

-              24 maja -  Muzyczna Impreza   „ Złoty głos”  miejscowość Laczani

 

AERODROM

-                9 maja – Plastyczny konkurs z okazji obchodów dnia Europy

 

BUTEL

-               26 maja -  Wspomnienie Borysa Trajkowskiego ( gmina Butel)

 

DŻIORCZE PETROW

-                1 maja -  Dzień pracy – we wsi Kuczkowo wojskowa fasola

                  Tradycjonalne tańce , te które się tańczyło dawno temu na wsiach  śledzone przez media  i

                 przedstawicieli różnych organizacji

 

STUDENICZANI

-                 1 maja – Walki w stylu swobodnym

 

ILINDEN

-                 Impreza literacka „ Ilinden”  ( gmina Ilinden)  ostatni tydzień maja

 

KRIWA PALANKA

-                20 maja  Dzień strażaków

-                24 maja  Dzień macedońskich krzewicieli oświaty Św. Cyryla i Metodego (gmina Kriwa

                 Palanka

 

 

 

BRWENICA

-                Wolkowskie spotkania  ( gmina Brwenica )  trzeci tydzień maja

 

JAGUNOWCE

-                 20 maja – turniej małych bramek , piłki nożnej na terenie ze sztuczną trawą  we wsi           

                   Jancziszte

 

CZERWIEC

 

DOJRAN

-                 21 – 26 czerwca -  Kino letnie

 

KONCZE

-                 12 czerwca     -  Petrowden ( obchody św. Piotra )  Święto  gminy

 

RADOWISZ

-                  8 czerwca   - Świętej Trójcy – Festiwal folkloru  „ Oro weselo”

-                  Radowiszko lato kultury  &   Ciepła fala kultury

 

MAKEDONSKA KAMENICA

-                   7 czerwca  - Impreza  „ Babina Banica „    Ciasto babci

 

DELCZEWO

-                   10 czerwca  - Dzień kultury, międzynarodowa impreza

 

BITOLA

-                   10 czerwca  -  Dzień kultury

-                   25 – 29 Międzynarodowy Młodzieżowy Artystyczny Festiwal „ Bitola otwarte miasto”

                               Wystawa aut klasycznych

NOWACI

-                   27 – 28 czerwca  Turniej dżipami po Mariowo

 

KRIWA PALANKA

-                   10 czerwca  - Dzień kultury – Kolonia kopaniczarska Kraiszte

 

OCHRYD

-                    5 czerwca  - Dzień ekologii

 

DEBARCA

-                   15 – 20 czerwca Otwarcie kolonii plastycznej Debarca wieś Belcziszta

-                   2 czerwca  Wiejskie  świętowanie Św. Nikola

-                   30 czerwca  święto Wszystkich Świętych  w Leszani i odwiedzenie monastyru o tym

                    samym imieniu

 

STRUGA

-                 26 czerwca  - 8 sierpnia  Wewczanskoie Lato Kultury

 

LIPIEC

BOSILOWO

-                  31 lipca  -  spotkania wysiedleńców

 

RADOWISZ

-                    8 lipca  -  Św. Trójcy, świętowanie we wsi Morodwis

KOCZANI

-                    1 – 12 lipca -  Zajazdy Świętego Piotra 

DELCZEWO

-                     13 lipca  - Gocewi dni , 7 września Dzień wyzwolenia Delczewo

 

MAKEDONSKA KAMENICA

-                     3-  5 lipca  - Muzyczny Festiwal True Sound of Kamenica

 

PEHCZEWO

-                     10  - 13 lipca  - Festiwal Orkiestr Dętych

-                     12 – 13 lipca - Tradycjonalne obchody święta Pechczewskiego św. Pawła i Etno targi

 

WELES

-                     20 – 30 lipca  -  Międzynarodowy Festiwal Teatru Antycznego  STOBI

 

GRADSKO

-                     13 – 20 lipca -  Międzynarodowy Festiwal  Teatru Antycznego

 

RESEN

-                       6 – 11 lipca  - Aktor Europy

 

BITOLA

-                       24 – 26 lipca  Kulturalno – Turystyczna impreza – Lokum fest muzyka i tradycja

 

NOWACI

-                        kulturalne lato ( czerwiec – sierpień )

 

DEMIR HISAR

-                        7 lipca – Iwanden  ( obchody św. Jana )

-                        12 lipca – Petrowden  ( obchody św. Piotra ) Lipiec – SPOTKANIE  co dwa lata

KRIWOGASZTANI

-                        20 lipca – 15 sierpnia – Tournier piłki nożnej na małe bramki w zamieszkałej

                                                                miejscowości  Obrszani

DOLNENI          

-                        5 – 7 lipca  -  Festiwal pieśni instrumentów ludowych  - Pece Atanasowski

 

KRUSZEWO

-                        25 -31 lipca  Kruszewo Miastem Etno

-                        20 – 30 lipca  Ciepła Fala Kultury

 

AERODROM

-                       27 lipca  - Marsz koński

 

KRIWA PALANKA

-                       24 maja – Dzień macedońskich krzewicieli oświaty św. Cyryl i Metody

 

MAWROWO – ROSTUSZE

-                       11 lipca – Impreza owczarska

-                       12 lipca – Wesele galiczkie  - świętowanie św. Piotra

 

OCHRYD

-                      Początkiem lipca ( nie jest określona data ) Białe lato Ochrydu

-                      29 – 4 lipca – Międzynarodowy Festiwal Filmów -  eko - festiwal – maraton pływacki

-                      3 -  lipca  - Święty Naum Ochrydzki – Cudotwórca

-                      6 - 11 lipca Festiwal Bałkański

-                       12 lipca – 20 sierpnia Ochrydzkie lato

 

STRUGA

-                      29 – 11 lipca - Wewczanskie spotkania

-                      12 lipca  - Świętowanie św. Piotra

 

SIERPIEŃ

 

RADOWISZ

-                      21 sierpnia  Impreza „ Św. Spaso Radowiszki”

-                      Sierpień , Juruczki Festiwal

 

SZTIP

-                       24 czerwiec – 2 sierpnia  - Sztipsko kulturalne lato

 

KARBINCI

-                       28 sierpnia  - Wiejskie świętowanie Wzniesieni Najświętszej Bogurodzicy / Wielka

                        Bogurodzica  we wsi Karbinci i wieś Kozjak

 

CZESZINOWO – OBLESZEWO

-                       4 lipca – 2 sierpnia  Ilindenskie gry sportowe ( piłka nożna )  wieś Czeszinowo

 

PROBISZTIP

-                        21 – 28 sierpnia – Tydzień sportu i kultury

-                        28 sierpnia  - Wielka Bogurodzica, Święto górników, Święto miasta Probisztip

 

MAKEDONKS KAMENICA

-                         15 i 16 sierpnia – Dni diaspory

 

-                         24 - 29 sierpnia -  Kameniczko lato kultury

 

WINICA        

-                         28 sierpnia  Wiejskie święto we wsi Jakimowo

 

BEROWO

-                          10 – 18 sierpnia Kolonia plastyczna  Berowo

-                          23 – 28 sierpnia Międzynarodowy Festiwal Folkloru „ Maleszewskie spotkania z

                                        folklorem”  w ramach lata z kulturą

-                          28 – 20 sierpnia – Etno  Festiwal na placu i Międzynarodowe targi tradycyjnych

                                        produktów i „Malaszewija na dłoni „      

WELES

-                           8 sierpnia – Międzynarodowy Festiwal Folkloru    

 

LOZOWO

-                           20 – 2 sierpnia  Ilindenskie  dni sportu i kultury

 

DEMIR KAPIJA

-                         10- 27 sierpnia – turniej na małe bramki

-                          13 – 27 sierpnia - Turniej na małe bramki , 27 – 28 sierpnia  Świętowanie Wielkiej

                                                         Bogurodzicy,  Jarmark   

-                           27 – 28 sierpnia – Jarmark Wielkiej Bogurodzicy

 

BITOLA

-                           29 – 2 sierpnia -  Festiwal tańca ludowego  i ora , Dni Ilindenskie

-                           11 – 15 sierpnia – Festiwal sztuki współczesnej „AKTO”

-                           28 sierpnia –„ Spotkania pelisterskie „         , wieś Tyrnowo Targi lokalnych produktów 

                                                   i usług    

DEMIR HISAR

 

-                          28 sierpnia -  „ Świętowanie Pirejot”

-                           2 sierpnia -  „ Ilinden”  świętowanie we wsi Smilewo

KRIWOGASZTANI

 

-                           20 lipca – 15 sierpnia -  Turniej na małe bramki w miejscu zamieszkałym Obrszani

-                           27 sierpnia – Ciepła fala kultury

 

KRUSZEWO

 

-                          25 – 31 lipca Kruszewo Etno Miasto

-                           26- 10 sierpnia – Letnie targi książki

-                            31 – 10 sierpnia – Naukowo – kulturalne spotkania – Dziesięć  dni Kruszewskiej  

                                                           Republik

-                            20 lipca 15 sierpnia  - Etno wieś – wystawa dzieł  wykonanych ręcznie

-                                                                Biegi na przełaj 

-                            18 – 19 sierpnia  Przemienienie Chrystusa

-                            19 – 26 sierpnia    Światowy kup Paraglajding „ Kruszewo”

-                            20 – 30 sierpnia  - Ciepła fala Kultury ( gmina Kruszewo )

 

AERODROM

-                            28 sierpnia – Wzniesienie Najświętszej Bogurodzicy

 

KARPOSZ

-                           15 – 20 sierpnia – Lato karposzowe

 

KRIWA PALANKA

 

-                            20 – 30 - Ciepła fala kultury

-                            23 sierpnia  JOY FEST

-                            25 – 27 sierpnia -  Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny  Św. Joakim

                                                           Osogowski

-                            29 sierpnia  - Św. Joakim Osogowski  patron miasta

OCHRID

 

-                            12 – sierpnia – 20 – Festiwal Ochrydzkie Lato

-                             3 sierpnia  Wieczory na Żiwko Czingo

-                             15 sierpnia   Dzień budowniczych

-                             17 sierpnia  Noc Poezji na Welestowo

-                             8 sierpnia  Dzień Wojska Macedońskiego

-                            21 – 24 sierpnia   Ochrydzcy trubadurzy

-                            23 – 27 sierpnia  Międzynarodowy Festiwal Chórów

-                            25 sierpnia – Ochryd Fest

 

DEBARCA

-                           7 – 28 sierpnia Święto Wielkiej Bogurodzicy  we wsi Botun

 

WEWCZANI

 

-                            26 czerwca  - 8 sierpnia – Wewczansko kulturalno lato

-                            17 – 18 sierpnia Międzynarodowy festiwal Folkloru 

 

 

 

CENTAR ŻUPA

-                             15 – 17 sierpnia  Dzień pracowników migrujących

 

WRZESIEŃ

 

NOWO SELO

-                              8 września  Nowy  Festiwal jedzenia i wina  na wodospadzie Koleszinskim

 

RADOWISZ

-                             21 września – Impreza Dzień  Pokoju  „ Wolność bez końca „

 

SZTIP

-                              23 – 25 września  Pastermalijada  ( przysmak macedoński )

 

CZESZINOWO – OBLESZEWO

-                              21 września  Dzień gminy

 

PROBISZTIP

 

-                              8 września -  Dzień wyzwolenia Probisztipu  oraz Dzień Niezależności i  

                                                    Samodzielności na RM

-                               21 września – Mała Bogurodzica z Lesnowo

 

DELCZEWO

 

-                               7 września   -  Dzień wyzwolenia Delczewo

-                               20 września  -  Dzień śliwki

 

PECHCZEWO

 

-                               7 września  -  Dzień wyzwolenia Pechczewo

 

RESEN

-                             26 – 29 września -  Prespansko jabłko branie

 

NOWACI

-                              2 - 11 września Wzniesieni Św. Bogurodzicy  - rajd rowerowy przez Mariowo

 

DEMIR HISAR

-                             Dzień gminy

 

KRUSZEWO

 

-                              8 września – Dzień wyzwolenia Kruszewa i dzień Niepodległości RM

-                              26 – 27 września -  „ Słodkie perspektywy” państwowy konkurs  usług hotelowych   

                                                              i turystyki

 

STARO NAGORICZANI

-                              30 września – Bajlowskie spotkania

 

KRIWA PALANKA

-                              15 – 21 września – Międzynarodowy Teatralny Festiwal , Św. Joakim Osogowski

 

TETOWO

-                              20  września  - Międzynarodowy dzień tłumaczenia

OCHRYD

 

-                               21 września – Międzynarodowy Dzień Pokoju

-                               22 września – Międzynarodowy Dzień bez Auta

-                               28 września - Międzynarodowy Dzień bez Auta

 

PAŹDZIERNIK

 

WASILEWO

-                              27 października – Marsz do Warwaricy

 

RADOWISZ

-                              23,10, 24.10 i 25.10 Impreza „ SAMUN EM TATLIJA „

 

PROBISZTIP

-                              5 października -  Dzień nauczyciela

-                              22 październik – Pro -  fest 

 

DELCZEWO

-                                11 październik  -  Dzień Powstania Macedońskiego Narodu

 

DEMIR KAPIJA

-                                24 – 27  październik  -  Bałkańska Alpinistyka

 

BITOLA

 

-                                 2 – 12  październik  - Międzynarodowy Festiwal Klasycznej Muzyki        

                                                                     „INTERFEST”  

-                                 20  październik  -  Międzynarodowy Wyścig  Motorowy  wieś Bratin Dol ,

                                                              Miesiąc Książki  ( gmina Bitola )

 

DEMIR HISAR

 

-                                 16  październik – SPOTKANIE RODAKÓW  DEMIHISARSKICH PISARZY

-                                 23  październik – DZIEŃ MACEDOŃSKIEJ REWOLUCYJNEJ WALKI

 

ILINDEN

-                                 23 październik  - Dzień Macedońskiej Rewolucyjnej Organizacji

 

KRIWA PALANKA

 

-                                  8  październik – Święto miasta

-                                 11  październik  - Dzień Powstania

-                                 23 październik  - Dzień Macedońskiej Rewolucyjnej Walki

 

TEARCE

-                                 26 październik  - Dzień Fasoli

 

LISTOPAD

 

GEWGELIJA

 

 -                                 7  listopada  - Miesiąc książki – miejska biblioteka „ Goce Delczew”

-                                   7 listopada – Przydzielanie nagród dla zasłużonych i wyróżnionych  obywateli

 

DOJRAN

-                                   5 listopada  - Dzień wyzwolenia Dojranu , Dojrańska autentyczność . Zręczna                      

                                                          kobieta

RADOWISZ

 

-                                    6 listopada  - Dzień wyzwolenia  Radowisz

-                                    13 – 15 listopada  Karamanowe spotkania z poezją

 

ZRNOWCI

-                                      8 listopada  - Dzień gminy – ramię cerkwi  „ Święty Dimitrij”

 

WELES

 

-                                      19 – 20 listopada   Weleszka pitijada  weleszkie ciasto

-                                      24 listopada  - Emeryci śpiewają

 

NEGOTINO

-                                      8 listopada - Dzień gminy

 

KAWADARCI

-                                      7 listopada -  Dzień gminy

 

BITOLA

-                                       2 – 4 listopada  - Obchody dnia wyzwolenia Bitoli

 

KARPOSZ

 

-                                      3 listopada – „ Umiem  i mogę „

-                                      2 listopada  -  „ Zdolna ręka „

-                                      3 listopada  -  Dzień Karposza

 

WEWCZANI

-                                      8 listopada -  Święto Mitrowden

 

GRUDZIEŃ

 

BOSILEWO           

-                                      20 grudnia  -  Turniej Noworoczno – Bożonarodzeniowy  (gmina Wasilewo)

 

RADOWISZ

-                                      31 grudnia -  Zabawa Sylwestrowa

 

WYDARZENIA BEZ DOKŁADNEJ DATY

 

-  Impreza Poezji „ Wodząca miłość ”  w Domu Kultury

 

-  Rozśpiewana starówka – Dom Kultury

 

-  Noworoczny koncert zespołu tradycyjnej muzyki i ora – Bojmija

 

-  Międzynarodowa plastyczna kolonia Apolonia – Fundacja Apolonia, Ciepła fala kulturalna

 

-   Ciepła fala kulturalna  Multimedialny Art. Festiwal „Bosz”  - Multimedialne   centrum

 

-   „ Figówka „  - Zrzeszeni mieszkańcy , Konkurs gminy – Młodzi bibliotekarze – Główna biblioteka

    „Goce Delczew”

 

-   Miesiąc książki – Główna biblioteka „ Goce Delczew” ,  Siódmo - listopadowa niedziela kultury

     ( obchody święta gminy,  7 – my Listopad )

 

-    Impreza Dni Komedii „ Śmiech -  okładem  duszy” Konkurs Literacki z nagrodami

     Główna Biblioteka „ Goce Delczew”

 

-    Łańcuch folklorystyczny – Dom Pioniera

 

-   Stała afirmacyjna wystawa na dzień artystów z Gewgeliji – Fundacja Apolonia

 

-   Klub paragwajding Czaszka

 

-   Dzień wspomnienia „ Blagoj” turniej piłki nożnej

 

-   Kotlarowska – Bagi

 

-  Międzynarodowy turniej piłki ręcznej „ Młodość „

 

-  Początkiem lipca ( nie jest zdefiniowana data ) Białe lato w Ochrydzie

 

-  Festiwal wina i sera  ( w pierwszej połowie sierpnia – nie jest zdefiniowana data )

 

-  Ochrydzki gościnność na stole ( druga połowa sierpnia  w pobliżu święta Bogurodzicy)

 

-  Sierpień, Międzynarodowy maraton pływaków

 

-  Sierpień,  Ochryd Fest

 

-  Sierpień, Wieczory  na Żiwko Czingo

 

-  Sierpień Noc poezji w Welestowo

 

-  „Wielkanocne kukły „, kulturalno – promocyjna impreza która się odbywa każdego roku, drugiego

    dnia Wielkanocy

 

-   „Kasztaniada „  impreza która odbywa się w miesiącu listopadzie , zaraz po skończeniu zbierania

     kasztanów ( nie ma daty stałej )

 

 

 

                                     

STYCZEŃ

 

GEWGELIJA

-    3 i 4-ty stycznia – Jarmark  Bożonarodzeniowy 

-    7- go stycznia Występ z okazji  Jarmarku Bożonarodzeniowego  - Fundacja Apolonia

 

DOJRAN

-     5 stycznia – Kolęda

-   14 stycznia -  Stary – nowy rok

-   19 stycznia -  Wodici ( Chrzest Chrystusa )

 

  NOWO – SELO

-    13-14  stycznia    STRANCZINARSKIE  TAŃCE  wieś  Mokriewo

 

  RADOWISZ

-   13-tego stycznia - Wasilica, Bal maskowy  "Dżamaja" - wieś Oraowica

 

ZRNOWCI

-   13 stycznia – Wasilica  „SUROWA”

-   19 stycznia – Wodici  ( Chrzest Chrystusa )

 

PROBISZTIP

-      5-tego stycznia – Badnikowo grancze  (Bożonarodzeniowa gałązka )

-    14 stycznia – Wasiliczen koktajl I

-    19 stycznia -  Wodici  ( Chrzest Chrystusa )

 

WINICA

-    19 stycznia  - Wodici  ( Chrzest Chrystusa ) – wieś Jakimowo

 

BEROWO

-     20 stycznia – Karnawał Ratewski „Bamburci”  (gmina Berowo)

 

LOZOWO

-       5 stycznia -  Koledarski ognowi  ( Ognie kolędników)

 

KAWADARCI

-        6 stycznia -  Festiwal na wicot i szegata  (Festiwal   humor u i żartu  „ Dedo cepi burinia”

 

RESEN

-     13 stycznia  - Wasilica

-     14 stycznia -  Stary - nowy rok

 

BITOLA

-       5 stycznia  - Kolede  ( Kolędowanie )

 

DEMIR HISAR

-     19 stycznia –  Wodici (( Chrzest Chrystusa )

 

KRIWOGASZTANI

-       7 stycznia – jarmark w zamieszkałej miejscowości Obrszani

-     14 stycznia – Wesele wasilczarskie , koncertowe zgromadzenie  z okazji Wodici

-     31 stycznia  - „Św. Atanazy ”

 

 

 

KRUSZEWO

-       5 stycznia – święto religijne  Dziewica

-       8 – 15 stycznia – zimowe targi książek

-     19 stycznia – Wodici ( Chrzest Chrystusa )

 

AERODROM

-       6 stycznia – bożonarodzeniowe ognie

-    13 stycznia  - Spotkania Miczurinskie

 

GAZI BABA

-    13 stycznia – Piwtijada  ( konkurs na galaretki)

 

KARPOSZ

-      6 stycznia -   Badnik   (Wigilia)

 

ILINDEN

-     19 stycznia  - Wodici  ( Chrzest Chrystusa )

-     20 stycznia  -  Etno zdolna kobieta

 

KRIWA PALANKA

-     19 stycznia  - Wodici  ( Chrzest Chrystusa )

-     20 stycznia  -  Piwtijada  ( konkurs galaretki )

 

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.