Gostiwar

GOSTIWAR

Gostiwar to miasto w Górnym Pologu w zachodniej Macedonii. Rozprzestrzenia się od lewej strony Wardaru  bezpośrednio na drodze Gostiwar, Skopje, Tetowo, Ochryd, z rozgałęzieniem do Debar. Linia kolejowa przecina miasto, łącząc je ze Skopje, Tetowo i Kiczewo.

Po raz pierwszy wzmiankowany w dokumencie króla Duszana w XIV wieku jako mała osada wiejska. Od XIV do XVII wieku, bardzo niewiele wiadomo na temat osady i podczas austriacko   - węgiersko - tureckich wojen, a potem przez długi czas pozostaje taki sam status osady.

 

 

 
 W latach pięćdziesiątych XVIII wieku po raz pierwszy wspomniano o mieście. W tym czasie w Gostiwarze był dzień  rynku zwierząt gospodarskich, jak też wszystko rozpoczęła  gostiwarska czarszija . Przed tem mieszkańcy okolicznych osiedli bydło  sprzedawali w Tetowie , Kiczewie i Debarze,  ale te osady były  daleko, a drogi prowadzące do nich, były bardzo zawodne. Wprowadzenie dnia targowego oznaczało początek ogólnego rozwoju gospodarczego tego miejsca. Gostiwarski bazar został założony w drugiej połowie XIX wieku, przez kupców tetowskich ,  weleszkich  i prizrenskich , kruszewskich i kiczewskich rzemieślników. Pod koniec XIX wieku, w celu łatwiejszego zarządzania okolicą tetowską, w  Gostiwarze  władze tureckie postawiły  minderluk ( władze miejskie) . W ten sposób Gostiwar otrzymuje status administracyjny.
 
 

 

 

Click here to see the list of accomodation in Gostivar

Click here to see the list of touristic guides in Gostivar

 

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.