Prilep

 

Prilep

 

duch nieposłuszeństwa prylepskiego jest inspiracją  odwagi i zachowania macedońskiej godności, kultury i tradycji

Prilep znajduje się we wschodniej części Prilepsko Pole, która jest częścią dużej Pelagoniskiej Kotliny . Znajduje się między Markowi Kuli (Markowymi wieżami)  na północy i Seleczka Planina na południu. Ma odpowiednią pozycję geograficzną i ruchu drogowego . W Prilep krzyżuje się wiele dróg, przez które zachodnia części Republiki Macedonii komunikuje  z Powardarie,  i wschodnią Macedonią, a także przez miasto prowadzi linia  kolejowa, która łączy Bitolę z  Welesem i Skopjem.

Jako ufortyfikowane miejsce i ważny punkt wodny jest wspomniany od czasów Samuela. Na początku XI wieku (1018) cesarz bizantyjski Wasilie II  go wspomina pod imienia Prilapon. Miasto zostało nazwane Prilapos i Prilepon.

W 1366 roku stał się stolicą Duszanowego okręgu ziemi Wolkaszin. Po jego śmierci w bitwie pod Maricą, miasto pozostało pod kontrolą jego syna, Króla Marko. Po nim, są nazwane twierdze  nad Waroszą  na północ od miasta.

W 1394 Prilep podlega pod panowanie osmańsko  . Turcy, nie chcąc ingerować z chrześcijańską populacją, wznieśli nowe miasto na nizinach wzdłuż drogi do Bitoli, w miejscu dzisiejszego Prilepu. Średniowieczny Prilep opada  i sprowadza się do dzisiejszej osady Warosz . Dziś Prilep i Warosz są połączone w jedną osadę.

Podczas władania tureckiego , Prilep często wymienia się  jako dużą osadę z rozwiniętą czarsziją , w XIX wieku  odbywał się duży targ, który był  znany większej części  Półwyspu Bałkańskiego.

Po drugiej wojnie światowej następuje intensywny rozwój miasta. Dzięki nowym funkcjom administracyjno-politycznym, gospodarczym, kulturalno-oświatowym i innym, Prilep staje się silnym ośrodkiem gospodarczym i odbiorcą okolicznej ludności wiejskiej.

Populacja Prilep po Drugiej  wojnie światowej jest w stałym wzroście (z 24,816 mieszkańców w 1948 roku, 39,611, w 1961 roku 63,639 w 1981 roku do ponad 70000 w 2002 roku).

Prilep jest najbardziej rozwiniętym centrum produkcji tytoniu w kraju, z udziałem ponad 25%. Prilep i prilepsko wyróżniają się rozwiniętą eksploatacją marmuru i produkcją różnych produktów marmurowych. Istnieje również przemysł metalowy, spożywczy, elektroniczny i włókienniczy.

Prilep jest jednym z większych miast w Republice Macedonii i stanowi znaczące centrum administracyjne, kulturalne, edukacyjne i zdrowotne o znaczeniu regionalnym. Obejmuje on niepośrednią strefę grawitacyjną około 200 osiedli z okolic Prilep i całego regionu.


 

Markowe Wieże  

twierdza jest jedną z pięciu najsilniejszych i niezdobytych twierdz  na Bałkanach

Twierdza powstała i rozwijała się od IV wieku p.n.e. do XIV wieku naszej ery, w bezpośrednim sąsiedztwie dzisiejszego Prilepu, na rozgałęzieniu  góry Babuny. W czasach starożytnych ważne szlaki komunikacyjne przecinały kotlinę Pelagonię, łącząc Adriatyk z Morzem Egejskim. Jeden szlak   Via Militaris (Singidunum - Constantinopolis) przechodził przez  Prilep, a przedłużając łączył się z Wia Enatia (Durachium - Amfipolis). Przedstawiała utwierdzenie przez króla Marko, a dzięki twierdzy, średniowiecznej Prilep był znany na Bałkanach ze swoim dominującym systemem obronnym. Średniowieczne miasto Markowe Wieże w 1953 roku został uznany za zabytek kultury jest dziś symbolem miasta. Tuż pod Markowymi Wieżami  znajduje się monaster Św. Archanioła Michała.

 

Click here for Prilep city tours

Click here to see the list of Prilep tourist guides

Click here to see Travel Agencies in Prilep

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.