Podstawowe informacje


Podstawowe informacje o Macedonii

Republika Macedonii znajduje się w południowo-wschodniej Europie, w centralnej części Półwyspu Bałkańskiego. Leży na strategicznym skrzyżowaniu drὀg i swoistym pomoście między Europą i bliskimi krajami Azji, Afryki Północnej. Należy do grupy krajów tak zwanych Bałkanów Zachodnich. Otaczają ją następujące sąsiednie kraje: Serbia i Kosowo na północy, Bułgaria na wschodzie, Grecja na południu i Albania na zachodzie.


PODSTAWOWE INFORMACJE O MACEDONII

Historia

Macedonia jako państwo jest częścią współczesnej międzynarodowej sceny politycznej od czasu uzyskania niezależności od federacji jugosłowiańskiej i jest aktywnym podmiotem tejże sceny , tak na bilateralnym, jak i na multilateralnym planie. Ale jeśli chodzi o uwarunkowania i dane, ktὀre zostały narzucone przez historię i kulturę, można powiedzieć, że Macedonia należy do starszych europejskich i światowych cywilizacji, w ramach Rzymskiego, Bizantyjskiego i Osmańskiego Imperium.


PODSTAWOWE INFORMACJE O MACEDONII

Demografia

Republika Macedonii ma powierzchnię 25 713 kilometrów kwadratowych - terytorium, ktὀre zamieszkują prawie dwa miliony mieszkańców. Stolicą jest Skopje, ktὀre ma około pół miliona mieszkańców. Jest to wieloetniczne i wielokulturowe społeczeństwo, z różnymi religiami. Oprócz Macedończyków, żyje tu wiele grup etnicznych - Albańczycy, Turcy, Serbowie, Wołosi, Romowie i inni. Dwie trzecie ludności to prawosławni chrześcijanie, a pozostali to muzułmanie, katolicy i inni. Oficjalnym językiem jest macedoński. Flaga Macedonii jest czerwona, ze złotożółtym słońcem o ośmiu odgałęzieniach, ktὀre krzyżują się po przekątnej, a także poziomo i pionowo , a walutą jest denar (1 euro - 61,5 denarów).


PODSTAWOWE INFORMACJE O MACEDONII

PODSTAWOWE INFORMACJE O MACEDONII

Zarządzanie w Macedonii

Republika Macedonii jest suwerennym, niezależnym, demokratycznym i socjalnym państwem, z konstytucją przyjętą w dniu 17 listopada 1991 r. Referendum w sprawie niepodległości i samodzielności, czyli oddzielenie się od federacji jugosłowiańskiej, odbyło się 8 września 1991 r. System polityczny to demokracja parlamentarna z prezydentem, który prowadzi i reprezentuje państwo w kraju i za granicą. Prezydent państwa, zgodnie z Konstytucją, jest także dowódcą sił zbrojnych i jest przewodniczącym Rady Bezpieczeństwa. Prezydent państwa jest wybierany w drodze ogὀlnych, bezpośrednich wyborὀw. Ma mandat na pięć lat i wspὀłpracuje z władzą wykonawczą, czyli z rządem przy budowaniu, definiowaniu i realizowaniu polityki zagranicznej. Rząd natomiast proponuje parlamentowi ustawy, określa i proponuje budżet, prowadzi wewnętrzną i zagraniczną politykę kraju oraz określa ją i organizuje. Monitoruje również pracę organów władzy i administracji państwowej.


PODSTAWOWE INFORMACJE O MACEDONII

Polityka

Republika Macedonii została zbudowana jako unitarna republika. Element społeczny, wolność, równość, rządy prawa i poszanowanie praw człowieka w stosunku do wszystkich obywateli wszystkich społeczności etnicznych, należą do głównych i najwyższych wartości ustroju konstytucyjnego. System polityczny Republiki Macedonii jako demokracji parlamentarnej opiera się na zasadzie podziału władzy na trzy gałęzie - ustawodawczą, wykonawczą i prawną. Parlament Macedonii jest jednoizbowy, ma 120 posłὀw, ktὀrzy są wybierani w bezpośrednich wyborach parlamentarnych, na cztery lata. Parlament wybiera swojego przewodniczącego, który zajmuje drugie miejsce w politycznej hierarchii państwa.


PODSTAWOWE INFORMACJE O MACEDONII

Międzynarodowa działalność Macedonii

W dniu 8 kwietnia 1993 r. Republika Macedonii stała się członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych. W ciągu następnych kilku lat przyłączyła się aktywnie do pracy Rady Europy, OBWE i niemal wszystkich ważnych międzynarodowych organizacji i instytucji. Głównym celem polityki zagranicznej i orientacji państwa jest to, aby stać się wkrótce częścią europejskiej i euroatlantyckiej rodziny państw. Dokładniej, aby być pełnoprawnym członkiem NATO i Unii Europejskiej.


PODSTAWOWE INFORMACJE O MACEDONII

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.