Kumanovo

 

 

Kumanovo 

Kumanovo znajduje się w północnej części Republiki Macedonii. Znajduje się na wschodnich zboczach Skopskiej Czarnej Góry, na Kumanowskim Polu. Ma bardzo dobrą pozycję geograficzną –węzła transportowego. Około 1660 roku osada liczyła około 600 domów i charakteryzowała się słabo rozwiniętą gospodarką. W XIX wieku udało jej  się oddzielić od okolicznych osad i intensywnie się  rozwija. W tym okresie Kumanowo jest wymieniane jako ważny rynek dla zwierząt gospodarskich i zboża. Powodem tego rozwoju miasta jest jego rola jako centrum administracyjnego i skrzyżowanie dróg dla połączenia drogowego , które już dawno istniało i tych nowszych, które powstały w latach siedemdziesiątych XIX wieku. Wraz z budową kolei w jej bezpośrednim sąsiedztwie wzmacnia jej dominującą pozycję w stosunku do otaczających ją osad. Staje się atrakcyjnym miejscem imigracji  okolicznej ludności i wykazuje bardziej wyraźny wzrost populacji. Na początku XX wieku w Kumanovo mieszka około 15 000 mieszkańców. W okresie powojennym nastąpił stały wzrost liczby ludności,  z  około 20 000 mieszkańców w 1948 roku osiągnęło 70 000 mieszkańców w 2002 r. Kumanowo kontynuuje rozwój gospodarczy.

 

Wygląd  Kumanowa składa się z różnych obiektów kulturalnych, edukacyjnych, administracyjnych i innych, jako nośniki różnych obszarów kulturalnych życia miasta. Dziś jest miastem z rozwiniętymi działaniami z sektora średniego i wyższego. Przemysł ma wiodącą pozycję (obróbka metalu, tekstylna, obuwia - skórzanego, żywność, tytoń), rolnictwo i handel. Kumanovo ma trzy kontaktowe strefy grawitacyjne: w kierunku Kriwa Palanka, Kratowo i Sweti Nikole.

 

Nazwa osady pochodzi od wojowniczego plemienia Kumani, które w 1094 roku przeniknęło do tego regionu i pozostało przez jakiś czas na tym terytorium i szerzej. Przypuszcza się, że  Kumanowo powstało w XII wieku, w pobliżu wsi Żegligowo w celu utrzymania przejścia między rzekami Wardar i południowej Morawy. W 1519 roku w  tureckich dokumentach  zostało wymienione jako wieś w składzie nagoriczkiego  okręgu.

Memorialne  Centrum ASNOM kulturowo - historyczne i sportowo – rekreacyjny centrum we wsi Pelince, poświęcony na Pierwsze zebranie   ASNOM które  odbyło się  2 sierpnia  1944 w monasterze Św. Prohor Pczinski.

Kompleks położony jest wzdłuż rzeki Pczinja w Pelince, gmina Staro Nagoriczane, i na dwa kilometry od zabytkowego monasteru Św. Prohor Pczinjski. Został otwarty 2 sierpnia 2004 roku z  okazji 60 rocznicy pierwszego zebrania ASNOM. Kompleks ma powierzchnię 8,5 ha i obejmuje korty, restaurację, amfiteatr do występów i Muzeum ASNOM, do którego  przeniesiono tablice pamiątkowe z Zebrania z zabytkowego monasteru. Na fasadzie  muzeum jest monumentalna mozaika „Macedonia” z 140 metrów kwadratowych. W muzeum znajduje się kopia Pokoju z monasteru  św.  Prohor Pczinjski, w  którym odbyło się Pierwsze zebranie ASNOM. Do niej jest  umieszczony Pokuj Pamięci, w której są wystawione dokumenty z utworzenia państwa macedońskiego.

 

Kokino

 

Jeszcze przed tysiącami lat mieszkańcy tych obszarów obserwowali ciała niebieskie. Dowodem na to jest obserwatorium megalityczne Kokino, które pochodzi z 1800 roku p.n.e. n. jest. z wczesnej epoki brązu i znajduje się na szczycie góry znanej jako Tatikiew Kamen. Tutaj prehistoryczni mieszkańcy wykonywali starożytne rytuały i obrzędy,  na tym miejscu śledzono cykle Słońca i Księżyca i mierzono czas.

Obserwatorium znajduje się na wzgórzu nowo - wulkanicznym, którego skały zostały utworzone przez utwardzenie lawy, która wyciekała z krateru wulkanicznego. Właśnie  pęknięcia, które zostały stworzone z biegiem czasu były głównymi markerami służącymi do oznaczania miejsc wschodzącego słońca i księżyca w okresie równonocy i przesilenia,  jak tez miejsca ich odchyleń.

Chociaż odkryta dopiero w 2001 roku, to pierwotne obserwatorium znalazło swoje godne miejsce na liście najbardziej starych obserwatoria  świata przez NASA, która umieściła  Kokino  na wysokie 4 miejsce.

Uważa się, że starsi i przywódcy plemienia mieli uprzywilejowaną pozycję do obserwowania niebios. Wystarczy usiąść na jednym z tronów wykutych w skałach, na których  siedzieli  ci  starsi  i wodzowie  i spotkać się z  pierwszym promieniem słońca, które świeci na wschodzie, więc czujesz się związany z dawnymi bożkami w  które wierzył naród.

 

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.