Demir Hisar

DEMIR HISAR

Demir Hisar jest osadą na zachód od pelagonskiej  równiny. Dzielnica Demir Hisar zaczyna rosnąć od połowy grudnia 1945 roku i charakteryzuje się wysokoścą od 630 do 670 metrów i leży na głównej drodze z Bitoli do  Kiczewa, nowej drogi do Kruszewa. Demir Hisar od czasu swojego utworzenia jako dzielnica miejska odnotowuje stały wzrost liczby ludności z 1129 mieszkańców w 1961 roku, aby już w roku 2002 wyniósł  2593 ludności. W gminie Demir Hisar żyje 9497 mieszkańców w 41 osiedlach. Dziś Demir Hisar jest zurbanizowaną osadą typu miejskiego, który ma wszystkie warunki dla przyjemnego małego miasteczka uregulowane. W rejonie tej gminy ma 62 cerkwie i monastyry W zależności od wieku, konserwowania, metody budowy, malarstwa i lokalizacji, wyróżnia się siedem obiektów pod ochroną prawa. Znane są monastery Jana Chrzciciela (XIV wiek, cerkwie świętego Jana Ewangelisty i św. Mikołaja w Slepcze (XIV wiek), monaster św. Atanazy z Aleksandrii (XIV wieku) w pobliżu wsi  Żurcze, cerkiew św. Atanazy we wsi Sloesznica,  monaster Mikołaja Topliczki wieś Sloesznica (XIV wiek), cerkiew św Petka we wsi Żwan (XVII wieku), cerkiew Wlaszki cmentarz (w ruinie) we wsi Obednik i inne. Według klasyfikacji czasowej najbardziej rozpowszechnione są zabytki z epoki średniowiecza i  okresu tureckiego.

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.