Północno-wschodni

 

Kumanowo -  Kriwa Palanka region

Położenie

Obszar od północy jest ograniczony  granicą państwową i górami Kozjak i German, od wschodu  granicą z Bułgarią, z południa   Osogowskimi Górami , a z zachodu  Skopską Czarną Górą . Są to również szczególne formy reliefowe w regionie. Wśród nich znajduje się  Kumanowskie Pole i  Kriwej Palanki kotlina ze Slaiszkim Polem.

 

 

 

 

 

Klimat.

Klimat w tym regionie jest typowo kontynentalny. Średnia roczna temperatura w Kumanowskiej kotlinie  wynosi 11,8 stopnia, a w Kriwej Palance 10,2 stopnia. Średnia roczna ilość opadów w Kumanowie wynosi 549 mm, a w Kriwej Palance 565 mm.

 

 

Rzeki i jeziora.

Charakterystycznym obiektem hydrograficznym jest źródło termo mineralne w pobliżu wsi Proewci w pobliżu Kumanowa, które jest dostosowane  jako łaźnie zdrojowe . Wśród innych obiektów hydroenergetycznych znajdują się rzeki Prinia, Kumanowska i Kriwa Rzeka, a także większa ilość  mniejszych rzek. W regionie występują również akumulacyjne rezerwuary Lipkowo i Glażnia, odpowiednie dla  turystyki weekendowej.

 

 

 

Flora i fauna.

Rozprzestrzeniając się na powierzchni od około 400 do  2 250 m przybliżonej wysokości na tym  obszarze występuje bogata roślinność drzewostanów  i gatunków trawiastych. Szczególnie atrakcyjne są kompleksy leśne na górach  Skopskiej Czarenj Górze, German  i Osogowskich Górach. Wspólnota roślin i zwierząt jest atrakcyjna,  gdzie świat zwierząt jest bardzo bogaty , najczęściej reprezentowane zwierzęta to wilki, sarny, dzikie świnie, zające różne gatunki ptaków i gadów.

 

 

Połączenie ruchu drogowego

Poprzez ten region przechodzi połączenie drogowe i kolejowe z Belgradu do Skopje i Salonik  i droga od Kumanowo prowadząca do Kriwej Palanki i Bułgarii. Od niej się rozgałęzia jedna  kieruje się do Kratowa i Sztipu, a druga z Kumanowo prowadzi do Sweti Nikole i Sztipu

 

 

Największe miasta z tego regionu:

Kumanovo

Kratovo

 

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.