Turystyki w Macedonii


PODSTAWOWE DANE NA TEMAT TURYSTYKI W MACEDONII

Znaczenie samej turystyki w Macedonii jest częścią odwiecznej ciekawości, pragnienia i działania człowieka w celu poznania, rozumienia świata wokół niego, i ma tendencję do bardzo szybkiego rozwoju, zarówno na świecie, jak i w Macedonii. Turystyka oferuje ludziom wypełnione treścią korzystanie z wolnego czasu w przestrzeniach, które dzięki swemu naturalnemu i społecznemu charakterowi są podstawą do nowych, atrakcyjnych przeżyć i do relaksu. Turystyka jako gałąź gospodarki stanowi rὀwnież poważne wyzwanie dla rozwoju ekonomicznego krajów.


TURYSTYKA W MACEDONII

Historia turystyki

Jedno z pierwszych objaśnień turystyki jako systemu zostało dane w 1985 roku, przez Milla i Morrisona, którzy interpretowali i wyjaśniali je z punktu widzenia podaży i popytu. Ich model składał się z czterech powiązanych elementów: rynku, marketingu, podróży i miejsc docelowych.

Zapisy o turystyce w Macedonii pochodzą z początku XX wieku. Na podstawie dokumentów z Archiwum Historycznego w Bitoli odkryto materiały i artykuły w starych gazetach. Potwierdza się w nich, że 21 maja 1914 roku została zorganizowana podrὀż 120 mieszkańcὀw Bitoli do Valjeva i Belgradu. Pasażerowie byli odprowadzeni na stację kolejową przez dużą liczbę mieszkańców Bitoli. Niektórzy uczestnicy wyprawy pojechali, by odwiedzić swoich synów w serbskim wojsku. Dla części uczestników podróż była motywowana turystyką.


W Bitoli już w 1927 roku istniało stowarzyszenie turystyczne "Jeziora Południowe". W 1936 r., z uruchomieniem linii kolejowej Bitola-Skopje, nastąpił intensywniejszy rozwój turystyki w Macedonii. Organizowane były wycieczki uczniowskie. Macedonię, a zwłaszcza Bitolę, odwiedziła duża liczba Francuzów, którzy brali udział w walkach na Kajmakchalanie, podczas pierwszej wojny światowej. W 1939 r. opracowano plan budowy domu na Wielkim Jeziorze na górze Baba, a jednocześnie rozwijała się też turystyka górska w Macedonii na górze Pelister. Zagraniczni turyści byli również zainteresowani Heracleą, gdzie wykopaliska rozpoczęły się w 1934 roku.TURYSTYKA W MACEDONII

Możliwości turystyki w Macedonii

Turystyka przyczynia się do wzrostu ekonomicznego i rozwoju kraju, przyciąga nowe inwestycje, tworzy nowe miejsca pracy, wpływa na poprawę standardu życia. Turystyka pomaga również stymulować lokalny przemysł i handel, promować wartości kulturalne i zasoby naturalne, chronić dziedzictwo kulturowe i tym podobne. Internet, podobnie jak elektroniczne sieci społecznościowe, ma znaczny wpływ na turystykę, dzięki ofertom online wielu produktów i usług.

Internet jest głównym źródłem informacji w czasie, gdy konkurencja na rynku turystycznym jest ogromna. Jeśli biura podróży i branża turystyczna chcą odnieść sukces i obserwować stały rozwój swojej pracy, muszą dostosować się do tych zmian. Dotyczy to zwłaszcza oferty turystycznej online, ponieważ potencjalni turyści i podróżnicy mają coraz większą potrzebę informacji na temat miejsc turystycznych, które chcą odwiedzić.


Macedonia ma potencjał dla wielu rodzajów turystyki, ale największe zainteresowanie wzbudza turystyka kulturalna, religijna, aktywna i wiejska. Istnieje zainteresowanie naszą żywnością, naszymi winiarniami, a także zainteresowanie odwiedzaniem naszych największych naturalnych jezior ( Ochrydzkie, Prespanskie i Dojranskie ). W ostatnim czasie coraz większy nacisk kładzie się na potrzebę rozwoju turystyki aktywnej, alternatywnej i przygodowej, dla której w Macedonii są doskonałe warunki - łagodne i strome góry, stoki narciarskie, spokojne i szybkie rzeki, szerokie niziny ...TURYSTYKA W MACEDONII

Turystyka macedońska w ciągu ostatnich dziesięciu lat notuje tendencję wzrostową i wzrost ten wynosi około 140%. Turystyka promowała kraj jako interesujący kierunek turystyczny na Bałkanach i wzbudziła zainteresowanie do odwiedzin gości z wielu krajów świata.


Liczba turystów w Macedonii gwałtownie rośnie z roku na rok. Średni roczny wzrost liczby turystów wynosi 15%, natomiast tylko w kwietniu 2018 roku nastąpił wzrost o 21,4%, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Liczba turystὀw krajowych zwiększyła się o 10,8%, a turystὀw zagranicznych o 23%.


Dane te wskazują, że w Republice Macedonii zaistniało nowe podejście do aktywności turystycznej, której celem jest maksymalizacja wkładu w ogólny rozwój ekonomiczny kraju. Nie oznacza to niczego innego, jak zastosowanie koncepcji planowania gospodarczego i profilowania konkurencyjnego produktu turystycznego.


 

 

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.