Debar

Debar

W drugiej połowie XIX wieku Debar wyrósł na środowisko sandżaku. Pod koniec XIX wieku liczył on 12 000 mieszkańców. W 1900 roku liczył on 15 000 mieszkańców z populacjami etnicznie mieszanymi. Przed początkiem wojen na Bałkanach w mieście mieszkało około 18 000 mieszkańców. Po wojnach  bałkańskich, Pierwszej wojny światowej oraz w okresie wojen światowych pomiędzy dwie światowe wojny większość ludności muzułmańskiej jest wysiedlona do Turcji, więc liczba mieszkańców znacznie spadła. Po drugiej wojnie światowej populacja Debar rośnie i rozwija się umiarkowanie ekonomicznie. Od 1948 do 1994 roku liczba ludności stale wzrasta, a największy wzrost liczby ludności odnotowano od 1971 do 1981 roku w wyniku przesiedleń  ze wsi  do miasta i naturalnego wzrostu populacji. Dzisiaj  miasto liczy około 15 000 mieszkańców i funkcjonuje jako centrum funkcjonalne dla najbliższego otoczenia, ze słabo rozwiniętą działalnością drugorzędną.

 

 

Debar

 

Autentyczna architektura - Galicznika słynie z tradycyjnej architektury i bogatego wnętrza domów z drewnianymi meblami. Uwarunkowane stromym amfiteatralnym terenem, domy mają formę kostki postawionej  z łagodnym dachem piramidalnym, przy czym bezpieczeństwo i funkcjonalność to główne priorytety w budownictwie. Domy miały dwa lub trzy wejścia wyłożone rzeźbionymi kamieniami, które miały swoje wyjątkowe przyciąganie. Domy, które można dziś zobaczyć w Galiczniku, zostały zbudowane pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku.

Monaster słynie z ikonostasu, dzieło Petra Filipowskiego Garkata ze wsi Gari, jego brata Marko Filipowa, Makarego Frczkoskiego z Galicznika i Awrama Diczowa z synami. Jest to okres od 1829 do 1835 roku. Wykonany z drobnego i głębokiego rzeźbienia. Razem z tym  samym co  w cerkwi św. Spase w Skopje, jest to jeden z najpiękniejszych ikonostasów w macedońskich monasterach.

Rzeźbiony ikonostas jest pełen ozdobnej flory i fauny. Są piękne postacie scen biblijnych i bogactwo ptaków, aniołów, winogron i winorośli. W scenie pokazuje ścięcie głowy św. Janowi Chrzcicielowi,  , pokazuje również Mijacką kobietę w stroju ludowym.. Dla upamiętnienia  pokoleń, rzeźbiarze wyrzeźbili swoje postacie w ikonostasie.

 Bistra to góra, która wznosi się między Kiczewską Kotliną i  doliną Radiki z jednej strony i Mawrowskim jeziorem i wąwozem Jama z drugiej. Najwyższe szczyty to Medenica (2163), Trebiszka Rupa (2154), Kjurkow Dol(2111), Gowedarnik (2018), Czauszica (2040). Góra ma złożoną strukturę geologiczno - geomorfologiczną budowy z przeważającym reliefem krasowym.

 

Jednym z najbardziej interesujących kształtów stworzonych przez erozję skał są skalne pola (Toniwoda, znane są też Suwo Pole, Solomunica, Mały i Duży Brzowec, Gowedarnik, Sultanica, Górno i Dolno Pole, Tri Bari i Lazaropole). Bistra ma 14 pól skalnych . Z podziemnych form skalnych wyróżnia się  system jaskiń Alilica (Górna i Dolna Alilica) Kalina Dupka i innych. Na obszarach górskich wyróżniają się liczne wzniesienia, wywyższone  ponad najwyższą fluwialną powierzchnię. Bistra ma najwyższą liczbę szczytów powyżej 2000 metrów. Wspinaczka na najwyższy szczyt Medenica odbywa się w standardowym kierunkiem od znanej wsi Galicznik, która znajduje się na wysokości 1350 metrów nad poziomem morza. Bistra znana jest z rozprzestrzenionych  pastwisk, a w dolnych partiach spotyka się obszary leśne. Na pastwiskach Bistra jest około trzydziestu dzikich koni, które zbliżają się do bacówek pasterskich. Ten typ konia jest coraz mniej licznym na Bistra, z powodu niekontrolowanego polowania i oswajania. 

Centrum narciarskie Mawrowo posiada  siedem wyciągów narciarskich do przewożenia przez nieprzejrzane biele . Zaśnieżone szlaki na górze Bistra szczególnie cieszą w zimowe dni  miłośników jazdy na nartach, ale także  spacerowiczów w przyrodzie. W Bistra znajduje się duży ośrodek narciarski. Ośrodek narciarski Mawrowo, wraz z kompleksem hotelowym, położony bezpośrednio nad miejscowością Mawrowo na  brzegu mawrowskiej akumulacji, na stokach Bistrej Góry. Na względnej  wysokości około 800 metrów rozciągają się kolejki linowe, które robią tereny narciarskie  na Bistra atrakcyjnym miejscem zimą dla narciarzy i wielbicieli. Dobrze przygotowane trasy są prawdziwym przeżyciem, przyjemnością dla miłośników białego sportu, dzięki szlakom górskim i dzięki pięknym bukowym lasom ciągnącym sie prawie do osady i jeziora.

Mawrowo, osada Mawrowo znajduje się na terenie Mawrowskiej Kotliny pod zboczami  górskimi Bistry  w pobliżu południowego brzegu Mawrowskiego Jeziora . Mawrowo jest górzystą osadą, na wysokości od 1210 do 1270 metrów. Powierzchnia  o długość 31 km, głównie z pastwiskami i lasami. Istnieje funkcja hodowli zwierząt i leśnictwa oraz turystyki i rekreacji. Od 1961 roku, a dokładniej po budowie Mawrowskiego Jeziora, rozpoczyna się intensywna budowa weekendowych osiedli. Posiada wybudowane liczne hotele, kolejkę linową, uruchomionych kilkanaście sklepów, spółdzielnię rolniczą, pomnik II wojny światowej. Dzisiaj Mawrowo jest jednym z zatłoczonych ośrodków zimowych i turystycznych w Republice Macedonii. Mawrowski Park Narodowy posiada 38 gatunków roślin drzewiastych, 35 gatunków krzewiastych i wiele gatunków zbiorowisk trawiastych. Ten Park Narodowy jest jedynym miejscem w Macedonii dla 12 rzadkich gatunków roślin. Złota kuna - charakterystyczne zwierzę leśne, preferuje lasy iglaste.

 

Jednym z najbardziej imponujących zabytków jeziora jest zanurzona stara cerkiew św. Nikoli,  którą o określonej porze roku, kiedy woda jeziora osiąga najwyższy poziom, widać tylko część dachu i połowę dzwonnicy. Cerkiew była potopiona  podczas budowy jeziora. Chociaż znaczną część roku jest pod wodą, w rzadkich przypadkach, gdy woda się cofa, wówczas jej silna struktura nadal może być widziana. Cerkiew jest swojego rodzaju  znakiem  miejscowości i regionu.

Mawrowskie Jezioro narybione  w pstrągi i inne ryby, a okolica jest bogata w różnorodną dziczyznę . Wysokie lasy liściaste i iglaste, które odbijają się w bystrej wodzie jeziora,  nadając jezioru szczególnego piękno.

Ziemio-nasypowa  tama na Mawrowskim Jeziorze została zbudowana w 1952 roku, na początku części wąwozowej Mawrowskiej Rzeki, czyli wyjścia z Mawrowskiego Pola. Zajmuje obszar 13,7 km, o objętości 274,5 x 106 m. Akumulacja jest przeznaczona do produkcji energii elektrycznej i nawadniania Poloszko pole.

Mawrowskie Jezioro, choć sztuczne, jest wyjątkowo zintegrowane z naturą i czaruje swoim pięknem, zwłaszcza gdy oglądamy je na stokach narciarskich Bistry. Wokół niego jest wiele weekendowych osiedli, hoteli i kurortów. Oprócz wędkowania, jezioro oferuje możliwości biwakowania i spacerów. W bezpośrednim sąsiedztwie Mawrowskiego Jeziora znajduje się rezerwat wielkiej zwierzyny, etniczna wieś Galicznik, piękna góra Bistra. Wokół jeziora jest dobrze utrzymywana droga  asfaltowa, którą można wykorzystać na zwiedzanie całego Mawrowskiego Parku Narodowego, aby spojrzeć na  piękne stoki narciarskie i odwiedzić wiele obiektów turystycznych.

Monaster  św. Gjorgji Pobedonosec (Zwycięzca) (XI wiek), szczególność mitry wykonanej  w monastyrze Rajczica, leży w tajemnicy bizantyjskiego stylu i haftu, który siostry zakonne pielęgnują jako tradycję.

Monaster znajduje się w miejscowości Rajczica, trzy kilometry od Debar. Budynki monastyru zostały zbudowane w 1835 roku, a cerkiew została namalowana w latach 1840-1852. Dziś jest to żeński monastyr. W nim się przechowuje  fragment krzyża Jezusa Chrystusa i fragmenty relikwii św. Gjeorgjego Zwycięzcy . W pomieszczeniach monasterskich jest miejsce dla około stu gości, którzy pomimo duchowego spokoju mogą poczuć życiezakonników, od ich diety po religijne zwyczaje. W kompleksie monasteru znajduje się kilka warsztatów, w których z poświęceniem i drobiazgowością  wykonują mitry (ozdobne czapki noszone przez biskupów podczas liturgii), ikony, różańce i inne przedmioty cerkiewne .

Mitry wykonane tutaj są bardzo wysokiej jakości i poszukiwane przez biskupów. Od 2003 roku zakonnice wykonały ponad 270 unikalnych mitr, noszone przez wielmożnych dostojników   macedońskiej prawosławnej cerkwi - Ochrydzkiego arcybiskupstwa, a także cerkwie w Ameryce, Afryce, Rosji, Grecji, Ukrainy, Bułgarii, Rumunii, Serbii, Czarnogóry.

Rozkoszna mitra ze  wspaniałymi postaciami anielskimi, która w 2007 roku została podarowana  Ekumenicznemu Patriarchatowi  Bartolomeowi. Stworzenie każdej mity zależy od haftu i koloru szat biskupa które będzie nosić. Materiał jest z  półszlachetnych  kamieni - kryształów, perełek,  kamyczków,  pozłacany drut.

Ręka - W górnej części wykonana z filigran i posrebrzona, a w  dolnej części pozłocona, w środku na obwiniętej ręce znajduje się  niewielka część relikwii św. Gjeorgjego  Zwycięscy , święty z IV wieku.

Debarskie Jezioro

okolica jeziora to wspaniała malowniczość uzupełniona o kolejne obiekty w jego otoczeniu

Debarsko Jezioro, znane również jako akumulacja Szpilje, zostało wzniesione na rzece Crn Drim w pobliżu granicy macedońsko-albańskiej. Rozciąga się wzdłuż dolin rzek Crn Drim i Radika. Akumulacja została zakończona w 1969 roku i obejmuje obszar 13,2 km2, o użytecznej objętości 70 x 106 m2. Ma ziemną tamę nasypaną drobnym żwirem z środkiem glinianym. Jest przeznaczona do produkcji energii elektrycznej i nawadniania. Na długości 13 km wzdłuż doliny Crn Drim i 8 km wzdłuż doliny Radika, jeziorskkie  otoczenie  jest uzupełnione  miastem Debar, Kosowrasti- zdrój i Baniszte, monasterem  w Rajczicy, okolicznymi górskimi szczytami. Jezioro stało się rzeczywistością w celach sportowych i rekreacyjnych oraz turystycznych.

 

Debarskie zdroje  (Kosowrasti i Banjiszte)

Uzdrowisko Kosowrasti znajduje się u podnóża góry Krczin, w pobliżu Radika niedaleko Debar. Źródło jest o pojemność około 60 l / sekundę. Temperatura wody wynosi 48 ° C  charakterystyczny jest  siarczek siarki o wysokim stopniu radioaktywności oraz obecność bakterii siarkowych i alg odpowiednich do leczenia i do celów naukowych. Dzięki tym cechom woda jest używana do leczenia podwyższonego ciśnienia krwi, chorób reumatycznych, cukrzycy, chorób skóry, infekcji dróg oddechowych. Banjiszte - zdrój znajduje się u stóp Krczin na północny zachód od Debar. Źródła mają pojemność  100 l / s i przy temperaturze wody 38-48 ° C. Woda ma te same cechy co Kosowrastiego uzdrowiska. Ma bardzo korzystne położenie przestrzenne na wysokości około 650 metrów. Oba uzdrowiska  są wyposażone w udogodnienia noclegowe.

 

 

 

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.