O ikonostasie z monastyru „ Świętego Jana Chrzciciela”?

Monastyr św. Jana Chrzciciela znany jest ze swojego ikonostasu. Ikonostas został wykonany przez  Petra Filipowa – Garkata ze wsi Gari. On razem ze swoim bratem Marko, Makarie Frczkowskim z Galicznika oraz Awramem Diczow i jego synami Wasylem i Filipem ze wsi Osoj, w okresie od 1829 do 1835 roku, stworzył przepiękne dzieło sztuki wykonane w drzewie.

 
 
 
 

Ikonostas jest podzielony na sześć pasów horyzontalnych. Pierwszy rząd  jest zestawiony z pól prostokątnych, które zawierają ornamenty z flory i fauny. Drugi rząd,  w którym znajdują się najświętsze ikony zakończony jest  obrazem orła z rozszerzonymi skrzydłami. Trzeci rząd  jest podzielony na trzy mniejsze horyzontalne części z symetrycznie postawionymi aniołami, kiśćami winogrona itd. Nad nimi znajdują się dwa rzędy ikon z obrazami apostołów. W centrum znajduje się ogromny krzyż, na którym jest przedstawione ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa. Po  obu stronach krzyża znajdują się obrazy smoków, gdzie z pysków wznoszą się  ikony Świętego Jana Chrzciciela i Najświętszej Maryi.   


 

 

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.