Zaljev kostiju


Zaljev kosti - Muzej vode


ZALJEV KOSTIJU

Zaljev kostiju je zaljev u Оhridskom jezeru i arheološko nalazište pretpovijesnog gusto naseljenog mjesta na poluotoku i kampu Gradište. Duboka je 3 do 5 metara. Mjesto se zove "Ploča Mićov Grad". Danas se obnavljaju koliba (Muzej voda "Zaljev kostiju") i platforme s vlastitim centrom za posjetitelje. Iznad njega nadograđena je rimska utvrda (castrum) s tadašnjim vojnim objektima.


ZALJEV KOSTIJU

U Zaljevu kostiju, najbliži kolac od ukupno 6.000 , otkriven je na 12 metara u jezeru, za koji se pretpostavlja da je kolac s mosta koji je spajao naselje. Pretpostavlja se da se prostire na platformi od oko 8.500 m², a tamo je možda bilo i 60 staništa. Na lokalitetu su otkriveni mnogi ostaci alata, keramike, drva, kamena i dijelova životinja poput rogova. Nakolna naselja bili su gradovi koji su se gradili na platformama, koji su stajali na drvenim stupama zaglavljenim na dnu jezera. Na tim su se platformama nalazile kuće pretpovijesnih ljudi, koji su se pokretnim mostom spajali s obalom. Stanovnici ovih naselja uglavnom su se bavili ribarstvom, ali i poljoprivredom i lovom. Na to ukazuju razna posuda i predmeti od keramike i kamena pronađeni u suhom i podvodnom stanju.


ZALJEV KOSTIJU

Više informacija o muzeju Zaljeva kostiju na sljedećoj web stranici.


Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.