Suli han


U neposrednoj blizini Čifte amama i ulaza u čaršiju, na strani Bit Pazara nalazi se nekadašnji karavan-saraj Suli an. Izgrađen je u prvoj polovici 15. stoljeća od strane Ishak-bega. U snjegovoj oporuci bio je ostavljen kao dio imovine Ishak-begove (Sarene) džamije. An se prvi put spominje u dokumentima iz vremena Isa-bega, sina Ishak-bega, gdje je prikazan sažet pregled prihoda i rashoda iz vakufa Ishak-bega. Tijekom XVI. stoljeća an je prenamenjen, a na donjim i gornjim katovima su bile otvorene trgovine, uglavnom u vlasništvu Židova.


SULI AN

Suli An je teško stradao u požaru 1689. godine, nakon čega je obnovljen i nastavio s radom kao komercijalni objekt. Nakon potresa 1963. godine gotovo je potpuno uništen, a kasnije ponovno obnovljen. Danas se u njemuj nalazi Muzej stare čaršije, a od 1982 godine i Umjetnička akademija.

Arhitektura Suli An

Zgrada je karakteristični predstavnik islamske svjete arhitekture, a po svom je obliku slična većim Kursumli anom. Njegova baza je kvadrat i zauzima površinu od 2.101 m2. Izgrađen je na isti način kao i druge karavan saraje, s izrezbarenim kamenom, nizovima tule i slojevitim malterom. Sastoji se od prizemlja i kata s masivnim zidovima i svodovima. Prizemlje je služilo za skladištenje robe, dok su putnici i trgovci boravili na prvom katu. Trijem je podignut na 18 stupova, a sobe su raspoređene u nizu i raspoređene na sve četiri strane. Prema anu ima dva ulaza. Jedan na istočnoj, a drugi na zapadnoj strani, od kojih je glavni onaj na istoku i u prošlosti je pred njega tekla rijeka Serava. Zbog velikog broja prodavnica, an daje dojam da je uvučen u prostoru.


SULI AN

U Isa-begovom zavjetu, an se spominje pod imenom "Stari An". Ime "Suli An", što u prijevodu znači "vodeni an", kasnije je stečeno jer se nalazilo u neposrednoj blizini toka rijeke Serave.


Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.