Daut-pašin hamam


Lokacija Daut Pašinovog amama

Daut pašin amam nalazi se na početku čaršije, u neposrednoj blizini crkve Sveti Dimitrija". Sagrađen je u razdoblju od 1489. do 1497. godine, kao svjedočanstvo tadašnjeg vezira Rumelije Daut-paše, ali imena njegovih arhitekata još nisu poznata. Daut pašin amam teško je oštećen u požaru iz 1689. godine i prepušten je postepenom propadanju. Obnovljen je 1948. godine kada je pretvoren u umjetničku galeriju.


DAUT PAŠIN AMAM

Štete je pretrpjeo potresom 1963.godine, ali je ubrzo obnovljen i od tada ponovno radi kao umjetnička galerija. Danas je to jedina preostala zgrada bivše "islamske trojke", koju su još sačinjavale džamije Ibni Pajko i Karavan-saraj. Zgrada je pravokutnog oblika, s malim beznačajnim nastavcima na južnoj i sjevernoj strani.

Arhitektura Daut Pašinog amama

Arhitektura je monumentalna, a gradnja je prefinjena. Zidovi zgrade su masivni i sadrže male otvore sa lučnim i arhiviranim zasvođenim poljima u kojima se nalaze prozori i vrata. Ulazna vrata su na zidovima, izrađenim profiliranim pločama. Na zapadnoj strani zida amama nalazi se otvor, koji je uokviren profiliranim mramornim okvirom koji je sadržavao ploču s natpisom. Unutrašnjost je pokrivena sa 13 kupola različitih veličina. Od njih su dvije najveće na zapadnoj strani, dok su ostale 11 asimetrično raspoređene na drugom dijelu amama.

U zgradi se nalazi 15 soba, osvijetljenih uz pomoć zvjezdanih otvora kupola prekrivenih staklom. Na unutarnjoj strani zidovi su bili ukrašeni slikovitim ukrasima. Budući da je predstavljao dvostruki (čifte) amam, imao je dva odvojena ulaza, jedan za muškarce i jedan za žene. Prema islamskim kanonima, podijeljeni ulazi nisu bili na istoj strani, a prema nalazima, Daut pašain amam nikada nije stavljen u upotrebu kao amam, o čemu postoje dvije legende.


DAUT PAŠIN AMAM

Prema jednoj, zagrijavanje hamama zahtijevalo je velike količine ogrjevnog drva. Nisu ih mogli osigurati, jer je šuma na planini Vodno bila gotovo uništena, pa je nedostatak drva za ogrjev spriječilo puštanje amama u pogon. Druga legenda vezana je za kćer Daut paše. Prije nego što je puštena u službu, ona je posjetila amam i bila je ugrizana od zmije-otrovnice, a zatim je umrla. Tada je Daut paša naredio da se an zatvori i više nikada ne koristi.


Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.