Kavadar

 

Kavadar Merkez Makedonya’da bulunuyor ve Tikveş bölgesinin en büyük şehir merkezini oluşturuyor. Sanayisi  bağcılık ve şarap üretimine dayanmaktadır, üzüm şehrin ve bölgenin simgesi halindedir.

Kavadar trafik ulaşımı açısından Üsküp-Gevgeli ve Gradsko Pirlepe karayollarıyla bağlantılıdır, dahası Ohri’ye giden otobana bağlantılıdır. Şehir içinde Luda Mara nehri akmaktadır. Yerleşim yeri XVII y.y. sonlarına doğru Avusturya-Türk savaşı (1689-1690)sonrasında oluşmuştur. Pirlepe-Demir Kapı-Selanik kara yolunda yerleşen şehirin çok elverişli coğrafı konumu vardı ve etraf ahalinin buraya yerleşmesi için cazip bir yeri oluşturuyordu.

1823 yılından bu yana şehir yerleşim yeri olarak anılmaktadır. 1857 yılında 2.000 nüfusu olan küçük şehir ve ayrı ekonomi merkezi oluşturuyordu. Ahali genellikle tarımcılık, ticaret ve zanaatla uğraşıyordu. Selanik-Üsküp demir yolu hattının inşaatından sonra daga belirgin büyüme kaydetti (1872-1874), bu dönemde şarap ve afyon ticareti de arttı.  O dönemden beri Kavadar’ın Tikveş yöresi için idari-administrativ merkezi olarak gelişti. 1879 yılında idari merkezi çok kısa zaman içerisinde Negotin’e taşındı. XIX y.y. sonlarına doğru şehirde 1.300 hane vardı. 

 

 

 

 

Tikveş Gölü

ÜlkeninenkurakbölgesindenTikveşbölgesibağvemeyvebahçeleriyledolu engine biryeşilvahayadönüştü

TikveşgölüTsırnaNehrinin alt akışındaVozarOvasınanehrinçıkışıönündeinşaedilmiştir. Göldahabüyüksuniakumulasyonlardanbiridirve 14 km2 alanasahiptr, 28 km uzunvetoplamkapsamı 475x10 m3’tür. Göl 1968 yılında 104 metreyüksekbarajlanehirkanyonunubölmekleoluşturulduvebalçıközüvetaştaninşaedilmiştir. Akumulasyonsulamaveelektrikenerjisininüretimineadalıdır. Günümüzdegölüntüristikverekreasyonözelliğivar, çoksayıdatatilevivelokantalarbulunuyor.  Gölbalıklarlazengindirveenyaygınıyayınbalığıdırveikimetreyiaşkınuzunluğaulaşabiliyor. 

 

 

 

 

Ada Şehir – OrtaçağşehriTikveş ,Resavaköyününyaklaşıkiki kilometer yakınlığında, Tsırna’daTikveşnehrihaliçiüzerinde 80 metreyüksekbayırdayerleşmiştir. M.Ö. III y.y.  oradayerleşimyeribulunuyormuşvegeç antic dönemindeyenilenmişvekulelerlegüçlendirilmiştir. Akumulasyongölününinşaedilmesiylegünümüzadadasadeceyerleşimyerininüstkalıntılarıkorunmuştur. 

 

St. Dimitriya Klisesi (1834)

Kilise doğu tarafında yarım kubbeli üç nefli bazilikatemsil ediyor. Güney ve batı tarafında veranda oluşturulmuştur. İkonostasisi apostolların ikonları ve tören ikonları oluşturuyor. İkonların büyük bir bölümü daha yeni döneme aittir. Güney tarafında St. Petka’ya adalı mabed ve kilisenin arka kısmında da katlı galeri mevcuttur. Kilisenin içi yeni dönem  içincü katmer uvar resimleriyle resmedilmiştir.

Şehir nüfus sayısı ve sanayi açıdan İkinci Dünya savaşı sonrasında gelişme kaydediyor. 1948 yılında yaklaşık 6.000 nüfusu olan şehrin 2002yılında nüfüs sayısı 30.000 kişiye yükselmiştir.

Kavadar şehrinin bölgede önemli  idari-administrativ, ekonomi, kültürel,eğitim ve sağlık fonksiyonu vardır. Etraf köylere etki eden geniş bölgesi var ve vadinin güney, bayırsal-dağ kesimlerinde de etkilidir. 

 

 

Kavadarci'de Konaklama görmek için buraya tıklayın

Kavadarci Şehir turları için tıklayınız

Kavadarci Turist Rehberleri listesini görmek için buraya tıklayınız

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.