Şarap Büyüyen Bölgeler

İnsanın tarihi şarap tarihi ile bağlantılıdır. Şarapçılık hikayesi binlerce yıla uzanmaktadır, bu esnada tecrübe kazanılıyor ve sonunda tanrılar içeceğinin yapım sürecinin mükemmelleşmesi için bazı şeyler ekleniyor. Eski tarihte, daha doğrusu Neolitik döneminde, şarap üretmek için ilk koşullar yaratılmıştır. Arkeolojik buluntular ilk şarapların yabani üzüm dahil, yabani meyvelerden üretilmiş olduğunu göstermektedir. Üzüm Ortadoğu topraklarında, Erken Tunç Çağı’nda evcil edildi. Üzüm ve pirinç millatan önce, 7000 yılında Çin’de, karişik fermente içeceklerin üretilmesi için kullanılmış.

 

Üzüm fer- mente edilmesi ile şarap üretimi, millatan önce 6000 yılında, Gürcistan ve İran topraklarında başlamış. Şarap üretiminin artışı Sümerler ve Mısırlılarda mil- latan önce üçüncü yüzyılda başlamış. Kayıtlara göre, modern şarap kültürü Minos ve Miken uygarlığından kaynaklanmaktadır. Şarapçılığın gelişmesi için Roma İmparatorluğu önem- li katkılarda bulunmuştur. Batı Avrupa’da şarap bölgelerinin gelişimi ondan kaynaklanmaktadır. 19. yüzyılın başlarında, Avrupa’da birçok üzüm bağları fi loksera salgını nedeni- yle yok olmuşlar. O dönemde çok üzüm çeşidi yok olmuş, Balkanlar’da ise salgın güçlü değilmiş, dolayısıyla yerel üzüm türleri salgını atlatarak bugün hala yetişmektedirler.

 

Şarap Antik Makedonya’da da içiliyormuş, o dönem şarap tanrısı uğruna “Dio- nysos Günleri” düzenleniyormuş. Makedon kraliyet hanedanı üyeleri şarap sever- ler olarak biliniyorlarmış. Tikveş bölgesinde bazı köylerde tuğla ile inşa edilen ev- lerin kalıntıları bulunmaktadır, tuğla ve çamur ise şaraptan yapılıyormuş. Roma İmparatorluğu döneminde, Makedonya, imparatorluğun en önemli şarap bölge- sini oluşturuyormuş. Zengin şarap tarihi Hıristiyanlığı kabul etmekle de devam etmektedir. Geleneksel olarak, şarap hıristiyan törenlerinin bir parçası olmuş.

Düğünlerde ise gelin ve damata ekmek ve tuzun yanı sıra şarap da veriliyormuş. Bugün Makedonya’da 24.000 dönümlük bağ arazileri bulunmaktadır. Şarabın meşhur aromasının nedeni ise Akdeniz ve karasal iklimin kombine edilmesi etki- sinin sonucu oluşmaktadır.

 

Makedonya her bölümünde üretiyoruz Şaraplar en kaliteli üzüm büyüyen yapılır şarapları bulunmaktadır.
 
Biz üç ana şarap bölgelerinde bölebilirsiniz Makedon şaraplar üretmek:

 

Doğu bölgesi

 
(Pcinja-Osogovo)
 
Kumanova şarap büyüyen bölge
Kratovo şarap büyüyen bölge
Pijanec şarap büyüyen bölge
 
 

Central Region

(Povardarie)
 
Üsküp şarap büyüyen bölge
Veles şarap büyüyen bölge
Ovche Pole şarap büyüyen bölge
Kochani şarap büyüyen bölge
Strumica - Radoviş şarap büyüyen bölge
Gevgelija - Valandovo şarap büyüyen bölge
Tikveş şarap büyüyen bölge
 
 

Batı Bölgesi

 
(Pelagonija - Polog)
 
Tetovo şarap büyüyen bölge
Kichevo şarap büyüyen bölge
Ohri şarap büyüyen bölge
Prilep şarap büyüyen bölge
Bitola şarap büyüyen bölge
Prespa şarap büyüyen bölge

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.