Yukari Nerezi

St. Panteleymon Manastırı, Yukari Nerezi (XII y.y.)

Vodno barında St. Pantaleymon manastırından bütün Üsküp ve Üsküp yöresi, kuş perspektivinden, ekrana bakar gibi görünmektedir. Bu Manastır Makedonya’da en önemli fresk sanat değerine sahiptir ve Avrupa kilise resamcılığının en değerli eserlerinden biridir. Bu Manstırda fresk sanatında rönesans dönemi başlıyor, İtalya’da Coto rçnesansının başlangıcından yaklaşık bir buçuk asır önce başlamıştır.

Manastır, Bizans  Komnenus hanedanı döneminde 1164 yılında inşa edildi. Giriş kapısı üzerinde bulunan anı levhasında böyle yazılmaktadır.Dönemin en iyi ustaları ve odun oymacıları şaheserlerini yaratmışlardır. Yazılı haç şeklinde, dikdörtgen alanda ve beş kubbeli  olarak, taş ve tuğladan inşa edilmiştir.

Manastır yangın, deprem, yıkılma ve hırsızlıklara maruz kalmış, oysa XII asrın zengin kiliise ve kültür hayata ve Üsküp kilise metropolit merkez yaşamına tanıklık yapmaya devam ediyor. Bu manastır önemli Dünya kültür ve sanat ansiklopedi yayımlarında kapsanmıştır.

XII asır freskler kutsal savaşçı ve münzevileri (ilk bölge), büyük dini bayramları (ikinci bölge), en önemli freskleri ise Hz. İsa için matem ve haçtan indirilmesi sahneleri oluşturuyor. Hz. Meyrem’in göğe kabulu, Tanrı ile karşılaşa, Hz. Meyrem ananın Hz. İsa ve kutsal Panteleymon’la beraber kompozisyonları en önemli fresklerden sayılmaktadır.

 

“Hz. İsa Matemi”

Hazreti Meyrem ananın simasında ilk sefer ağlama ve matem duyguları ifade edilmiştir. O gözyaşları içerisinde Hz. İsa’nın ölü cesedini  kucaklıyor, okşuyor ve yas tutuyor. Aslında bu unsur Rönesans akımından realizme geçişin ön duyurusunu oluşturuyor

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.