Avrasya vaşağı - Lynx lynx

Avrasya vaşağı

 

Avrasya vaşağı (Lynx lynx) kedigiller familyası ve vaşaklar türünün en büyük hayvandır. Balkanlarda bu türden 100’den fazla vaşak bulunmaktadır. Balkan vaşağı (Lynx lynx balcanicus) alt türünün nesli tehdit altında. Bunların çoğu Batı Makedonya’nın dağlık bölgelerinde yaşamaktadır.

 

Bal- kan vaşağı en tehlikede olan yerli hayvanı oluşturuyor, dolayısıyla korunması için tüm tedbirler alınmaktadır. Vaşak yasal olarak korunmaktadır, avı ise kalıcı olarak yasaklanmıştır. Bir gece hayvanı olan Balkan Vaşağı bağımsız bir şekilde yaşamaktadır. 

 

 

Yaydıkları ses çok hafi f ve çoğu zaman duyulması çok zor, böylece onun varlığı kolayca fark edi- lemez. Batı Makedonya’daki köylerin sakinleri vaşağı görmekten, genelde av kalıntılarını ya da onun ayak izleri- ni görmek daha kolay olduğunu kaydetmektedirler.

 

Bu hayvan Makedonya’nın ulusal sembolü olarak kabul ed- ilir. Yüksek dağlık ve ulaşılması zor yerlerde yaşamaktadır. Vazgeçmeyin. Fotoğraf makinesini alın ve vahşi ortamda vaşağı bulmaya çalışın. Göreceğiniz manzaralar sonsuza kadar hayatınızın bir parçası olacaktır.

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.