Aziz Naum Ohridski

Ohri gölünde, en güney kısmında, ender doğal güzellikte bulunan,  yüksek kaya üzerinde inşa edilmiştir. Manastır Makedonya’nın ortaçağ dönemi en önemli manevi anıtlarından birini oluşturuyor.

Bu manastırın inşa edilmesi Makedon halkının aydınlanmasında en ünlü isimler St. Klimentin işbirlikçisi ve St. Naum’un adıyla bağlantılıdır. Manastır Kilisesi 905 yılında St. Naum tarafınca inşa edilmiştir ve aziz meleklerin toplantısına adalıdır. Şekil ve büyüklüğüne göre Aziz Klimentin Plaoşnik manastırıyla aynıdır. Burada St.Naumun kabri de bulunuyor,narteksin güney doğu tarafında inşa edilmiştir, tıpkı St.Kliment’in Ohri manastırında  bulunan kabristan yeri gibi.

Kilise yonca şeklinde zemin üzerinde inşa edilmiştir. Yaklaşık onuncu ve onuncu asra kadar kilise tamamıyla yıkılmış vaziyetteydi. Nihai onaltıncı asırda temelleri üzerinde günümüz kilise inşa edilmiştir ve birçok aşamada yeni inşa ile genişletilmiştir. Onsekizinci asrın ikinci yarımında Kilisenin kübbesi inşa edilmiştir, onsekizinci yılın sonunda da kilisenin en belirgin ve önemli onarımı yapılmıştır (1799 yılı).

Batı girişin iç kısmındaki yazıda kilisenin resmedilmesinin 1806 yılı Stefan başkeşişi döneminde yapıldığı yazılmaktadır, aynı dönemde Naum kabrinin ayin odasının da resmedildiği belirtiliyor.

Geçen dönem içerisinde yapılan değişmelerin özellikleri Naum klisesinin görünümünü tamamıyla değiştirmiştir.  Günümüz Kilise şekli dörtgen alanda kubbeli ve dört direk üzerine dayalı yazılı haç şeklindedir. St.Naum kabri yapıştırılan geniş ve alçak kubbeli  inşadır. Manastırda Glagol ve  Kiril harflerinin kazındığı sutunlar hala duruyor.

Makedonya’da ilk keşiş merkez geleneğine sahip Manastır St.Kliment ve St. Naum dönemindendir ve günümüzde aynısında etkin keşiş ve dini hayat yaşanmaktadır.

 

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.