Aziz Panteleimon

Aziz Panteleimon

 

Aziz Panteleimon” Kilisesi, Kommenos hanedanı zamanında Bizans sanatının en ünlü dünya hazinesi ve Makedon Ortaçağının olağanüstü anıtını oluşturuyor. Vodno Dağı’nın yamaçlarında, Gorno Nerezi köyünde bulunmaktadır. Kilise Alexei Komnenos desteği ile 1164 yılında inşa edilmiş ve sağlık koruyucusu Aziz Panteleimona adanmış. Bizans tarzında inşa edilmiş.

 

İnşaat sırasında manastırın çevresinden çıkarılan sıradan taşlar ve ustaca renkli yüzeylere dönüştürülmüş tuğlalar kullanılmış. Boyutuna göre kilise dikdörtgen bir alanda çizilen haç gibi küçük kiliseler arasında yer alıyor. Aziz Panteleimon’un resimleri birçok ustaların çalışmasından kaynaklanmaktadır. Bizans sanatının en yüksek başarısını tem- sil etmektedir, bu nedenle Aziz Panteleimon Kilisesini mutlaka ziyaret etmelisiniz. Kilise bilinmeyen baş ressamın “Mesih’im Ağıtı” kompozisyonunu temsil etmektedir. 

 

 

Kompoziyon, Eski Bizans İmparatorluğu’nun diğer kiliselerdeki kampoziyonlar- dan çok farklıdır. Burada Bogorodica’nın duyguları açıkça vurgulanmaktadır. Resimde oğlu İsa’nın ceseti üzerinde ağlayan bir anne bulunmaktadır. Sözkonusu sunum İtalya’nın erken röne- sans sanatçıları için tipiktir.

 

Bunlar “Mesih’im Ağıtı’ndan” yüzyıl sonra meydana çıkmaktadır. Dolayısyla, bu kompozisyon, Rönesans resminin öncüsü olarak kabul edilmektedir. Aziz Panteleimon Kilisesindeki freskler sanat için ne zamanın ne de mekânın önemli olmadığını göstermektedir. Çünkü her sanat şaheseri hemen sonsuzluğun eşit bir parçası haline gelmektedir.

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.