Alaca Camii Kalkandelen

 

Alaca Camii Kalkandelen

Alaca Camii Kalkandelen’in sembolünü, Makedonya’nın ise en güzel yapılarından birini oluşturmaktadır. Kalandelen’in eski bölümünde, Pena nehrinin sağ tarafında yer almaktadır. Bazı araştırmacılara göre 1495 yılından kalma, diğerlerine göre ise 1564 yılında inşa edilmiş. Giriş kapısı üzreindeki kitabeden bugünkü halinin 19. yüzyılın ilk yarısında, başka bir eski yapının temelinde ortaya çıktığı belirtilmektedir.

Abdurrahman Paşa’nın yada Paşa’nın Camii olarak tanınmaktadır. Abdurrahman Paşa, Kalkandelen Paşalığında Türk Derebeyiymiş. Caminin genişletilmesi ve yükseltilmesi için maddi destek vermiş. Sözkonusu dini yapının güzelliği eşsizdir ve İslam mimarisinin antolo- jilerinde yer alması tesadüf değildir.

 

 

Barok ve neoklasik Osmanlı tarzını birleştiren kare şeklinde bir yapı sözkonusu. Benzersiz ve renkli süsleri deneyimli Debre ustaları yapmışlar. Doğu, kuzey ve güney cephedeki fresk tekniğinde dört sıradaki boyalı dikdörtgen alanlarının yanı sıra Gostivar şehrine giden ana yoldaki güney cephesi özellikle göze öarpmaktadır.

Mekke’nin sunumu özellikle ilgi çekmektedir, Güneydoğu Avrupa’da kut- sal mekanın sanatsal tanıtımının eşsiz bir örneğini teşkil etmektedir. Duvar içi dekorasyon, renkli geometrik ve bitki süsleri ile Alaca Camii renki cepheleri geleneksel Türk süsleme özelliklerini içermektedir, böyl- ece, ziyaret ettiğniz zaman, bir an için eski Osmanlı İmparatorluğu güçlü mimarisini hissedeceksiniz.

 

 

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.