Plaoşnik

Plaoşnik

 

Arkeolojik bölge olarak bilinen Plaoşnik, antik kent Ohri’nin kalbinde bulunurken, Makedonya’nın en önemli kutsal yerlerinden birisidir. Çeşitli arkeolojik bulgulara göre, bu bölgede insanlığın ilk yaşadığı döneme ile Tunç Çağı’nın sonlarından, gelişmiş Orta Çağ’a ait kalıntılar bulunmuştur. Antik dönemde, bu bölgede Lihnidos kenti bulunurken, Plaoşnik’te ise Tanrı Dionis’e adanmış olan tapınağın dışında, birçok tapınak daha mevcuttur.

Dördüncü ve beşinci yüzyılda Lihnidos kenti, Makedonya ve Roma eyaletlerinin Yeni Epir bölgesi, Piskoposluğun merkezi haline gelirken, burada bulunan antik putperst tapınaklarının kalıntıları yerine, Hristiyanlara ait büyük kiliseler inşa edilmiştir. Bir merkez fi gürü olarak, buraya bağlı olan Sloven Piskoposu Aziz Kliment; dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru, eski kiliseyi yeniden inşa ederek Aziz Panteleymon’a adamıştır. 

          

 

 

Aziz Kliment “Ohri Edebiyat Okulunun” yöneticiliğine üstlenirken, bir yan- dan da onuncu yüzyıldan kalma, Avrupa’daki ilk Slav Üniversi- tesinin kurucularından sayılmaktadır. Plaoşnik’in merkezinde bulunan kilise, Aziz Kliment tarafından onarılarak, Klimet Kilisesi ismini almıştır. Dokuzuncu yüzyıla ait olan eski kilisenin temelleri üzerine, aynı inşaat malzemeleri kullanılarak, kilisenin restorasyonu yapılmıştır. Bu kiliseye, Aziz Kliment’in kalıntıları da getirtilmiştir.

Kilisenin iç kısmında ise 11-12 ve 13-14’üncü yüzyıllarına ait resimlerin dışında, eski çağlardan kalma kalıntılar bulunmaktadır. Bu tapınağa girdiğinizde, eski dönemlerde yaşamış olan Slav eğitimcilerinin duygularını hissedebilir ve eskiye dönebilir- siniz. Ohri şehrine ziyarete geldiğinizde, berrak Ohri Gölünü hayranlıkla izleyebilirsiniz.

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.