Heraclia Lyncestis

Heraclia Lyncestis 

 

Antik bir kent olan Heraklia Linkestis, Balkanların kültürel bir hazinesi olarak kabul edilmektedir. Bu şehrin kalıntıları, Baba dağının eteklerinde ve Bitola kentinin sağ tarafında bulunur. Bu önemli arkeolji kazılarda, Hellenistik ve Roma dönemini anlatan kartpostal- lar basılmıştır. Herakliya; Makedonya bölgesi Linkestida’nın, kuzey batı sınırına kadar uzanırken, Balkanlar’ın en büyük ve en gelişmiş askeri-stratejik merkezler- inden biri olmuştur. Bu şehir M.Ö. 4. yüzyılın ortasında Makedonyalı Kral Philip II tarafından kurulduğu düşünülmektedir. Diğer bilim adamlarına göre kurucusu Philip V olduğu kabul edilmektedir. Yüzyıllar boyunca farklı kültürlerin çarpışmasıyla, sosyokültürel hayatın merkezi sayılan bu şehir; Gotlar tarafından işgal edilerek, Romalılar’ın elinden alınmış ve Bizans’lılara verilmiştir. Daha sonraları ise bu şehir, Piskoposluğun merkezi halini almıştır. Bu şehirde güzelliğiyle göz kamaştıran bir tiyatro da mevcuttur. 

 

 

Yeni inşa edi- len bu tiyatro, diğerlerine kıyasen mimari açıdan mükemmel olmuştur. Kazılar sırasında Herakli’de bulunan çeşitli kutsal nesneler haricinde, küçük ve büyük Kiliseleri, Piskoposluk konutlarını görmek, sizleri heyecanlandıracaktır. Hristiyanlık sanatının bir şah eseri olan mozaik sanatının örneklerini, büyük Kiliselerin giriş kapılarının ön kısmında ve zemin katında görmek mümkündür. Büyük Kiliselerin zemininde bulunan mozaiklerin, mükemmel bir uyum içerisinde olan minik ve binlerce çakıl taşlarıyla doludur. Bunlar İncil’den esinlenerek, bitki ve hayvan aleminden örnekler sunmuştur. Heraklia’ya gittiğinizde görmüş olacağınız o güzellikler sizleri aynı şekilde memnun edecek, görünmez haldeki güzellikleri burada hissedeceksiniz.

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.