Ohri – Prespe Bölgesi

 

OHRİ – PRESPE

     BÖLGESİ

 

Yer konumu. Bölge Batıda Yablanitsa dağı, kuzeyde Karaorman, kuzey doğuda İlinska dağ kitlesi, Plakenska dağı ve Bigla, doğuda Baba ve Pelister, gündeyde de Yunanistan ve Arnavutluk sınırlarıyla çevrilidir. Trafik açısından Ohri-Struga vadisinde  mevcut otoyollarla Arnavutluk, Kırçova ve Prespe ve Palagoni vadisine bağlanmaktadır.

Rölyef. Ohri ve Prespe gölü arasında muhteşem bir şekilde Galitçitsa dağı yükselmektedir. Tsırn Drim’in derin vadisinden başlayarak Yablanitsa ve Stogovo ile Karaorman arasında 500-2.601 metre (Pelister tepesi)yüksekliğinde rölyef uzanmaktadır. Alanda Ohri-Struga ve Prespe vadisi uzanmaktadır, dibinde muhteşem Ohri ve Prespe gölleri bulunuyor ve Sateska nehri havzasında Debartsa vadisi bulunuyor.  Alanın jeolojik-jeomorfoloşik özellikleri çok çeşitlidir. Burada çok farklı rölyef çeşitleri mevcuttur: Dağlar, vadiler, çayırlar, dağ tepeleri, mağaralar, kayalıklar.

Kaynaklar, nehirler ve göller. Bölgede birçok hidrografi yapıları bulunuyor: Vevçani  kaynakları, Struga çevresinde Şum kaynağı, Ohri yakınlığında Bilyana kaynakları, St. Naum kaynağı yanısıra Golema Reka (Büyük Nehir) ve diğerleri Prespa gölüne akmaktadır, buradan bilimsel olarak tasdik edildiği gibi sular yeraltından akmaktadır (Galiçitsa dağı altından) ve kaynaklar vasıtasıyla Ohri gölünü doldurmaktadırlar, gölden doğrudan Struga şehrine 15 m3.saniyede muhteşem Tsırn Drim nehri akmaktadır.

İklim. Göl alanı ve yüksek dağların etkisiyle Ohri’de ortalama yıllık hava sıcaklığı  11,2 °C  ‘dir Prespe’de ise 9,7°C ‘dir. Ohri’de ortalama yıllık yağışlar 708 mm, Struga’da 810 mm, Presme vadisinde ise daha çok yağışlar var ve yıllık yağış miktarı 730’dan 1ç170 mm arasında değişiyor.

Flora ve Fauna. Milli park ilan edilen Galiçitsa’da özelikle belirgin olan muhteşem peyzajlı  bitki, ağaç ve çimenlerle zengin bir bölgedir. Benzer durum Pelister Milli Parkı ve Yablanitsa dağında mevcuttur. Bölgede zengin hayvan dünyası bulunuyor. Belirgin büyük baş ve av hayvanları dışında (ayı, kurt, geyik, yabani keçi, yabani domuz) hala vaşak yaşıyor, çok çeşit kuş ve bazılarının endemik olan büyük sayıda balık çeşitleri var (Ohri alabalığı,belvitsa vb.).

Türizim. Ohri-Prespe Türistik bölgesi,  her çeşit türizim konusunda altyapısı komple olan  cazip ve çağdaş bir yerdir. Bölgede Ohri gölü kıyısında bulunan Ohri ve Struga şehirleri, Prespe vadisinde Resne ve türistik önem taşıyan birçok köyler bulunmaktadır (Vevçani, Radojda, Peştani, Lubanişta, Tırpeytsa, Oteşevo, Pretor). Bölgenin en belirgin özelliklerinden biri de çok sayıda mevcut kilise ve manastırlardır.

Crocus cvijii

Çok nadir bir bitkidir

Bu çiçek Galiçitsa’da rastlanmaktadır.

 

SAMİOL KALESİ

En büyük Makedon ortaçağ kentlerinden Ohri’nin en belirgin özelliğidir

ST. NAUM OHRİTSKİ

Ortaçağ döneminin en önemli manevi anıtlarından sayılmaktadır.

GALİÇİTSA

Doğal güzellikler ve karakteristik bitki ve hayvan türleri

ST. GEORGE, KURBİNOVO

1191 yılına ait fresk resimleri

 

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.