Скопље

 

СКОПЉЕ РЕГИОН

 

 

 

 

Локација. Скопска котлина је ограничена планинским масивима Скопске Црне Горе на северу, Градиштанском Планиома на истоку, масивом Мокре Планине на југ и огранцима Караџице, Сувом Гором и Жеден на западу. Регион непосредно се додирује са прекрасним клисурастим долинама реке Вардар како што су Дервенска и Таорска Клисура, затим Шишевска Клисура на реци Треска, Качаничка Клисура на реци Лепенец и Бадарска Клисура на реци Пчиња.

 

Реке и језера. На малом простору срећу се неколико већих река које пролазе кроз веома живописне клисурасте долине. Најзначајније су реке Вардар, Лепенец, Пчиња, Кадина Река, Маркова Река и Треска. Од посебног интереса су језера Матка и Козјак у клисурастим долинама реке Треске, затим термоминерална бања Катланово, минерални  извори у Волкову и други хидрографски објекти.

 

Клима. Скопски туристички регион одликује се средњом годишњом температуром од 12 0С и просечном годишњом количином падавина од око 500 мм. Регион се одликује континенталном климом са слабим продорима медитеранских утицаја, а у вишљим просторима преовлађује планинска клима.

 

Флора и фауна. Разноврсни геолошки састав, рељефна дисецираност, присуство воде и климатских утицаја омогућили су богати биљни свет, са разноврсном дендрофлором и травном вегетацијом. Фауна је престављена разноврсном крупном и ситном дивљачи: мечка, вук, дивља коза, дивља свиња, зец, јаребица и разним другим врстама животињског света од интереса за туристе.

 

Саобраћајни правци. У Скопском региону срећу се неколико саобраћајна правца. Један је из Београда према Солуну, други је од Јадранског Мора према Солуну, трећи је од Криве Паланке и Куманова и четврти, који од Охрида и Дебра води према Скопљу. У контексту туризма је и железнички саобраћај и скопски аеродром Александар Велики. На овако важној раскрсници, поред Скопља као главни град Републике Македоније присутна су још око 120 насеља, већи број археолошких локалитета, већи број манастира и цркви, културно-историјски споменици и манифестације.

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.