Источни

 

БРЕГАЛНИЦА

 

 

 

 

Рељеф

Рељеф у овом региону сачињавју Осоговске Планине на север, Плачковица и Конечка Планина на југ, односно југоисток и Градиштанска Планина и Богословец, на запад и југозапад. Између њих налазе се више котлина и поља, како што су Овче Поље, Кочанско Поље, Лакавичко Поље, Пијанец и Малеш. У региону посебно се истиче Истибањска Клисура и клисуре Злетовске и Зрновске Реке. У висинском смислу, рељеф се простире од око 300 до над 2.200 метара. Карактеристичнији планински врхови су Руен на Осоговским Планинама, Лисец на Плачковици и Кадиица на планини Влаина.

 

 

Клима

Брегалнички регион одликује се континенталном климом. Температуре на око 300 метара надморске висине у Овче Поље и Малеш на око 900 метара надморске висине прилично се разликују. Просечна годишња температура у Овче Поље износи 12,80С, а у Берову 8,70С. Просечна годишња количина падавина износи око 500 мм у Штип, а у Берово око 670мм, тако овај регион се рачуна за један од сушнијих у Републици Македонији.

 

 

Реке и језера

Хидрографију у региону сачињавају река Брегалница и њене притоке Каменичка, Оризарска, Кочанска, Злетовска, Лакавица, Зрновска Река и река Осојница. Присутни су више термоминерални извори, од којих извора у с.Бање код Кочана и Кежовица у непосредној близини Штипа су уређени бањски локалитети. У региону су присутне и акумулације Калиманци на Брегалници, језеро Гратче на Kочанској Реци и Ретевско Језеро у близини Берова. Ускоро на Злетовској Реци треба да се формира још једна акумулација.

 

 

Флора и фауна

Брегалнички регион располаже богатством од различитих биљних, дрвенастих и травних врста. То посебно долази до израз на планинским масивима, где је развијена различита дендрофлора, али и на пољима, где се срећу много травастих биљних врста. Посебна одлика овог простора је гајење пиринча у Кочанском Пољу, који посетиоцима који први пут га гледају оставља посебан утисак. Са својим карактеристичним долинама, као природни резервати издвајају се долине Зрновске и Злетовске Реке. Присутан је разноврстан животињски свет: вук, дивља коза дивља свиња, зец, разне врсте птица и гмизавци. Зато, на Осоговским Планинама на локалитету Пониква присутни су посебно уређена ловишта.

 

 

Саобраћајна повезаност

Главна саобраћајница у региону је пут Велес-Штип-Кочани-Делчево, затим релација Куманово-Свети Николе-Штип-Струмица, важне су и саобраћајнице према Пробиштипу и Кратову, сабраћајница према Берову, а отамо према Делчеву и према Струмици. На релацији Велес-Кочани функционише железнички саобраћај.

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.