Полог

 

 

Локација. Регион обухвата просторе Кичевске Котлине (945 км2) и Порече (874 км2). Окружује га велики број планинских масива: Бистра, Буковић, Добра Вода са Сувом Гором, Мокра Планина са огранцима Караџица и Даутица, Бушева Планина са Баба Сач, како и делови од Илинске и Плакенске Планине и Стогово.

Богатство. Регион располаже великим природним разноврсностима. Посебну пажњу изазивају многобројни пејзажи, како што су клисурасти делови реке Треске, како и спелолошки објекти Пешна и Слатинска Пећина. Овај регион богат је разноврсностима материјалне и духовне етнокултуре.

Хидрографија. Регион се карактерише са неколико већих извора, како је што је извор Треске код села Извор, извори Питран, извор из пећине Пешна, извори Беличке Реке и други. Интересантне су долине Беличке Реке, Бродске Клисуре, понор Крапа, а у најновије време и акумулација Козјак, која једним већим делом се простире у регион Порече.

Клима. Просечна годишња температура износи око 11 0С, са просечном летњом температуром од око 20 0С, а просечном зимском температуром од 1,5 0С. Просечна количина падавина износи око 800 мм, од којих већи део је киша.

Флора и фауна. Присутна је богата разноврсна шумска и травна вегетација, која овај регион одликује као посебан. Посебно су развијене буквине и храстове шумске биљне врсте. Животињски свет је престављен муфлонима, срнама, мечкама, дивљим свињама, вуковима, лисицама, зечевима. У доњем току Треске лоциран је природни резерват Јасен , који обухвата западне падине планине Караџица и Шишевска Клисура на Тресци.

Саобраћајна повезаност. Регион је саобраћајно повезан са магистралним путем Скопље-Охрид и са регионалним путевима Кичево-Прилеп, Кичево-Битољ и крак Брод-Самоков. Мрежу путева надограђује железница до Кичева и већи број локалних путних саобраћајница.

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.