Jугоисточно

СТРУМИЦА-ЂЕВЂЕЛИЈА

Локација

Кроз овај регион пролази пут и железница по долини Вардара кроз Ђевђелијско-валандовску Котлину и Дојран према Грчкој и пут од Штипа за Струмицу према Бугарској. Обе котлине повезане су саобраћајницом Валандово-Струмица. Један крак води према Берову, а присутни су и више модерних локалних путева.

 

 

 

 

Рељеф

Обе котлине се раздвојене планином Плауш и огранцима планине Беласице. Регион је ограничен планинама Огражден и Плачковица на северу и планином Кожуф на западу и северозападу. Међу овим планинским масивима , као посебне просторне целине, издвојени су Струмичко, Радовишко, Валандовско, Ђевђелијско и Дојранско Поље. Као посебне рељефне целине овде се издвајају Демиркапијска Клисура, превој Костурино, но и планински врхови.

 

Клима

Овај регион одликује се медитеранским климатским утицајима. Просечна годишња температура у Ђевђелији и Дојрану износи 14,2 0С, а у Струмици 130С. Просечна годишња количина падавина у Ђевђелији износи 711 мм, а у Струмици око 600 мм. У обе котлине, због медитеранских утицаја, просечан број дана са тропским температурама у Ђевђелији износи 73, а у Струмици 57 дана.

 

Реке и језера

Карактеристичнији хидрографски објекти су термоминерални извори Банско у Струмичкој и Негорци  у Ђевђелијској Котлини. Они представљају солидно уређене бањско-лековите и рекреактивне комплексе. Речни систем у овом региону сачињавају делови реке Вардара, Коњске и Анске Реке у Ђевђелијско-валандовској и реке Струмица и Туриска Река у Струмичко-радовишкој Котлини. У овом простору налази се природно Дојранско Језеро, а од акумулација присутна су језера Турија и Паљурци.

 

Флора и фауна

Разноврсна геолошка и педолошка подлога и геоморфологија простора омогућавају богатство биљних, дрвенастих и травних врста. Посебно долази до изражаја шипраг, како типично медитеранска биљка, али и дрвенасте шуме букве, храста и бора на Ограждену, Плачковици, Беласици и Кожуфу. Богат и разноврстан је животињски свет, где су присутне све врсте крупне и ситне дивљачи уобичајне за ове просторе: вук, срна, дивља свиња, зец, разне врсте птица и гмизавца.

 

 

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.