Za ikonostas samostana »Sv Janez Krstnik«?

 

Samostan »Sveti Jovan Krstnik« je znan po svojem ikonostasu. Njega so naredile spretne roke Petreta Filipova – Garkata iz vasi Gari. Skupaj je s svojim bratom Markom, Makarijem Frčkovskim iz Galičnika, Avramom Dičovim in njegovim sinovom Vasilom in Filipom iz vasi Osoj, od leta 1829 do 1835 uspel ustvariti čudovito umetniško delo iz lesa.

 

 
 
 

Ikonostas je razdeljen na šest horizontalnih pasov. Prva osnova je sestavljena iz pravokotnih polj, ki vsebujejo ornamente iz živalskega in rastlinskega sveta. Druga cona, v katero so prenesene prestolne ikone končuje s sliko orla z razprtimi krili. Tretji del je razdeljen na tri manjša horizontalna dela s simetričnim prikazom angelov, grozdja i vinske trte itn. Nad njimi sta dve vrsti ikon  s slikami apostolov. V centru je velik križ ki predstavlja Križanje Jezusa Kristusa. Z obeh strani križa sta sliki zmaja v čigavih ustih se dvigajo ikone Svetega Janeza Krstnika in Device Marije.

 

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.