Vzhodna

Bregalniška regija

 

Je eden največjih in zajema predvsem pritok reke Bregalnica. Razteza se od osrednje od Ultimate vzhodnih predelih Republike Makedonije.

 

 

 

Relief

Relief v tej regiji sestavljajo Osogovske Planine v severnem delu, Plačkovica in Konečka Planina na jugu, oziroma jugovzhodu in Gradištanska Planina in Bogoslovec na zahodni, oziroma jugozahodni strani. Med njimi je več kotlin in polj, kot so Ovče Pole, Kočansko Pole, Lakavičko pole, Pijanec in Maleš. V tej regiji so se posebej značilne Istibanjska Soteska in soteski Zletovske in Zrnovske Reke. V višini se relief rasteza od približno 300 do več kot 2.200 metrov. Najbolj značilni so gorski vrhovi Ruen na Osogovskih Planinah, Lisec na Plačkovici in Kadiica na gori Vlaina.

 

 

Klima

Bregalniška regija ima celinsko podnebje. Temperature na okrog 300 metrov nadmorske višine v Ovčjem Polju in Malešu na 900 metrov nadmorske površine se močno razlikujejo. Povprečna letna temperatura v Ovčjem Polju znaša 12,8 stopinj, v kraju Berovo pa 8,7 stopinj. Povprečna letna količina padavin znaša 500 mm v kraju Štip, v Berovem pa 670 mm, tako da ta regija velja za eno bolj sušnih v Republiki Makedoniji.

 

 

Reke in jezera

Hidrografijo v regiji sestavljajo reka Bregalnica in njene pritoke Kamenička, Orizarska, Kočanska, Zletovska, Lakavica, Zrnovska Reka in reka Osojnica. Tukaj je več termalnih izvirov, na izvirih v vasi Banje, v bližini kraja Kočani in v Kežovici v neposreni bližini Štipa so urejene toplice. Na tem območju so tudi akumulacije Kalimanci na reki Bregalnici, jezero Gradče na Kočanski reki in Ratevsko Jezero v bližini kraja Berovo. Kmalu bo oblikovana še ena akumulacija na Zletovski reki.

 

 

Flora in favna

V bregalniški regiji je bogastvo rastlinskih, drevesnih in travnatih vrst. To še posebej pride do izraza na gorskih masivih, kjer je razvita različna dendroflora, vendar tudi v poljih, kjer se srečuje množica travnatih rastlinskih vrst. Posebnost te regije je gojenje riža v Kočanskem polju, ki pusti poseben vtis, obiskovalcem ko ga prvič vidijo. S svojimi značilnimi dolinami, kot naravnimi rezervati se izpostavljata dolini Zrnovske in Zletovske reke. Prisotne so različne živalske vrste: volk, srna, divja koza, divji prašič, zajec, različne vrste ptic in plazilcev. Zato so na Osogovskih Planinah na mestu Ponikva danes posebno urejena lovišča.

 

 

Prometne povezave

Glavna prometnica v tej regiji je cesta Veles-Štip-Kočani-Delčevo, potem delnica Kumanovo-Sveti Nikole-Štip-Strumica, pomembne so tudi ceste do Probištipa in Kratova, ter do Berova in od tam do Delčeva in Strumice. Na delnici Veles-Kočani je železniška povezava

 

Največjih mest iz te regije:

Berovo

Štip

Kočani

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.