Потполошка

 

На старост од 6 до 8 недели овие птици се котат на отворена обработлива земја и на пасишта и, со оглед на тоа што живеат на ваков тип подрачја, во Македонија се среќаваат секаде во низините и по полињата, а за неа пројавуваат интерес многу ловци што гостуваат на македонските ловишта. Најчесто ја има во низискиот дел на Пелагонија и Долненско.

Тешко е да се забележи потполошката, затоа што се крие низ зеленилото, а се колеба да лета и претпочита да ползи. Дури и кога ќе се истера, потполошката се држи ниско и наскоро потоа се враќа на криење. Честопати единствен показател за нејзиното присуство е специфичната повторлива песна на мажјакот.

 

 

Слушајте внимателно, дишете длабоко и ширум отворете ги очите – додека ја чекате потполошката, дозволете ѝ на природата околу вас потполно да ви ги обземе сетилата.

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.