Пещерата Песна разполага с най-голям вход на Балканите!

Енигма, около входа - спрямо спелеолозите, Песна разполага с най-голямия вход на Балканите, с височина от 30 метра. Според “природното наследство”, входа е с импозантни размери: 16,8 х 52,4 метра.

 

На няколко стотици метри от пещерата тече реката Треска, идеялна за риболов и за отдих. Също така, съществува и рибник при мотела Песна.

 

 

Пещерата е в близкост до Македонски Брод. Ако тръгнете по пътя от Прилеп за Кичево, отбийте се при селото Модрище, веднага преди Македонски Брод.

Пещерата била ползвана къто прибежище по време на войни и на кризи. Съществува лек достъп и същата е открита за посетители.

Легендата говори, че тази крепосст е била домът на Песна, сестрата на крали Марко (1335 - 1395).

 

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.