За иконостаса на манастира “Свети Йоан Кръстител”!

Манастира “Свети Йоан Кръстител”, е известен по своя иконостас. Същият е изработен от сръчните ръце на Петре Филипов - Гарката от село Гари. Той, съвместно с брат си Марко, Макарие Фръчковски от Галичник и Аврам Дичов с неговите синове Васил и Филип от село Осой, през периода от 1829 до 1835 година, успяли да създадат прекрасно художественно произведение, изработено на дърво.

 
 
 

 Иконостаса е разделен на шест хоризонтални пласта. Първата основа е съставена от правоъгълни полета, които съдържат орнаменти от флората и от фауната. Втората зона, в която са прехвърлени престолните икони, завършва с фигура на орел със разширени крила. Третата част е разделена на три по - малки хоризонтални части, със симетрично разпределени ангели, грозде и лозови листа, и т.н. Над тях се намират два реда икони със образите на апостолите. В центъра се намира големият кръст, на който е представено Разпятието на Исус Христос. На двете страни от кръста е представен змей, в устата на коьто са възвишени иконите на Свети Йоан и на Пресветата Мария.

 

 

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.