Основни данниГЕОГРАФИЯ

Република Македония се намира в Югоизточна Европа, в централната част на Балканския полуостров и има позиция на стратегически кръстопът и своеобразен мост между Европа и близките страни от Азия и Северна Африка. Тя принадлежи към групата на страните от т.нар Западни Балкани и е заобиколена от следните съседи - Сърбия и Косово на север, България на изток, Гърция на юг и Албания на запад.


Basic info about Macedonia

ИСТОРИЯ

Република Македония като държава е част от съвременната международна политическа сцена, откакто придоби независимост от Югославската федерация и е активен субект, както на двустранно, така и на многостранно равнище. Но когато става дума за условията и данните, наложени от историята и културата, може да се каже, че Македония е една от по-старите европейски цивилизации в Римската, Византийската и Османската империя.


Basic info about Macedonia

ДЕМОГРАФИЯ

Република Македония се простира на 25 713 км2, територия, обитавана от почти два милиона жители, а столицата е Скопие с около половин милион жители. Тя е мултиетническо и мултикултурно общество с различни религии. В Македония, освен македонци живеят и повече етнически групи - албанци, турци, сърби, власи, роми и други, две трети от населението са православни християни, а другите са мюсюлмани, католици и друго. Официален език е македонски, знамето е червено със златисто-жълто слънце с осем спици, които се пресичат по диагонал, хоризонтално и вертикално, а валутата е денар (1 евро - 61,5 денари).


Macedonia Coins Macedonia Money

УПРАВЛЕНИЕ

Република Македония е суверенна, независима, демократична и социална държава с Конституция, приета на 17 ноември 1991 година Референдумът за независимост и самостоятелност, по-точно отделяне от югославската федерация, се състоя на 8 септември 1991 година. Политическата система е парламентарна демокрация с президент, който управлява и представлява държавата в страната и в чужбина. Президентът на държавата, според Конституцията, също е и командир на армията и е Председател на Съвета за сигурност. Президентът на държавата се избира общи, директни избори с мандат от пет години, той си сътрудничи с изпълнителната власт и по-конкретно с правителството при изграждането и прилагането на външната политика. Междувременно Правителството на парламента му предлага закони и определя и предлага бюджета, води вътрешната и външната политика на страната и определя, организира и следи работата на държавната администрация.


Macedonia Government

ПОЛИТИКА

Като парламентарна демокрация, държавното устройство на Република Македония е унитарна република. Социалният компонент, свободата, равенството, правата на човека за всички граждани на всички етнически общности и върховенството на закона са сред основните и най-висши ценности на конституционния ред. Политическата система на Република Македония се основава на принципа на разделение на властта на три направления - законодателна, изпълнителна и правова. Македонският парламент е еднодомен с 120 депутати, избрани за преки парламентарни избори за четири години. Парламентът избира свой председател, който заема втора позиция в политическата йерархия на държавата.


Macedonia Parliament

ИНТЕРНАЦИОНАЛНО

Република Македония стана член на Организацията на обединените нации на 8 април 1993 година, а през следващите няколко години активно се включи в работата на Съвета на Европа, ОССЕ и в почти всички важни международни организации и институции. Основната външнополитическа цел на държавата е, че тя скоро да бъде част от европейското и евроатлантическото семейство, по-точно да бъде пълноправен член на НАТО и Европейския съюз.Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.