Климат

Климат

 

Македония се намира на съединяване на две основни климатични зони, медитеранската  и континенталната.

 

Периодично, вятъра пробива планинските прегради на север и на юг, носейки драстично контрастни климатични възможности; един пример е студеният северен вятър, известен къто “Вардарец”.

 

 

Променен медитерански климат в Македония

 

Преовладаващ в котловината на протега Гевгелия - Валандово, и котловините към Дойран и протега Струмица - Радовиш. Също така, може да се разпространи и северно към Скопие, по течението на реката Вардар.

 

Този климат се характеризира с дълги и сухи лета и благи дъждовни зими. Сезоните на пролет и на есен, не са много забележителни. Есента е по - дълга и по - топла, докъто пролетта е по - къса и по студена. Средната температура в най-горещия месец - юли, е около 25о С. Демир Капия е най-топлият град в сстраната, с лятна температура, която е възможно да достигне и 40о С. Средната температура през най-студеният месец - януари, е приблизително висока до 3оС.

 

Средното годишно количество на дъждовни валежи в областите с променен медитерански климат, е приблизително ниско. Средното годишно количество на валежи покрай реката Вардар, е по - малко от 500 mm, и представлява един от най-сухите райони в страната. В другите области на променен медитерански климат, средното количество на валежи е 600 - 750 mm. Снеговалежите са много рядки в тези области.

 

Планински климат в Македония

 

Преовладаващ е на високите планински райони в Македония. Характеристичен е с дълги и снежни зими и къси и студени лета. Пролетта е по - студена от есента.

 

Температурата на планинският климат, спада с увеличаване на надморската височина. Това е причината, защо най-ниските температури се намират в най-високите части на планините. Шар Планина , например, е с отрицателни средни температури  четири месеца от годината, а също така, това е подобно и при другите високи планини.

 

Най-студените месеци са януари и февруари, а наь- топли са юли и август. Между другото, дори и през топлите месеци е възможно да се случат голями климатични промяни, та дори и снеговалежи.

 

Що се отнася до количеството на валежи, районите с планински климат притежават най-високото годишно количество на валежи в страната, с много дъжд и сняг над 1,000 mm. Количеството на валежи се намалява, както се движите към изток, и в източната част на страната, възлиза на 600-700 mm. Средният период, когато снегът се задържа на планините, е от ноември до април, но на по - високите планини, снегът може да се задържи и до края на месец  май.

 

Умерен континентален климат в Македония

 

Това е най-характеристичният климат за Република Македония, понеже покрива най-голямата част на Македония. Преобладават приблизително студените и влажни зими и топли и сухи лета. Пролетта е по - студена от есента.

 

Съществуват разлики в средните температури в районите на умерено, континенталният климат. Това е заради разликите в географската широчина на районите, надморската височина, и т.н. Средната температура през юли е наь-висока в котловините на Овче Поле, Кочани и Скопие. Средната температура през януари е най-низка в малешевската котловина.

 

Годишното количество на валежи, също така, се различава, и се движи от 490 mm в овчополската котловина, до 760 mm в преспанската котловина. Освен дъжд и сняг, в тези раьони съществува и поява на валежи от градушка.

 

 

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.