Струга

Струга притежава благоприятно местоположение - 700 метра надморска височина. Намира се в югозападната част на Република Македония, на северният бряг на Охридското Езеро, на двете страни от реката Църн Дрим.Разположена на някогашният път, Виа Игнация.

Произхода на името  е свързано със заселването на Славяните през ВИ век, в плитките води на езерото, са се правили  риболовни места, които те наричали, струги (стронги), с които са ловили змийорки. Според тях, и славянското селище, придобило името Струга, със значение “ловно място”.

Под името Струга, селището се споменава в началото на VI век. В продължение на целият среден век, било известно селище, а в продължение на дълъг период, е малко край езерно селище,в което населението се занимава с риболов, животновъдство и със земеделие.

Със статут на град Струга, се споменава към края на XVI век (1591 година) в документите на млетачкият пратеник в Цариград, Ловро Бернард.През XVII век, придобива голямо търговско значение с чаршия, пазар и голям панаир. От този период на икономическо развитие произлиза изреката Къто Струга, нема друга. Към края на XVII век, заради нахлуването на Австрийците на Балканският Полуостров, развитието било спряно, но заради доброто местоположение на пътя Виа Игнация, Струга успяла да се задържи, къто градче, в което към  краят на XVII и началото на XVIII век, се е доселвало албанско население от западното подножие на Ябланица и Мокра Планина. Към краят на XVIII и началото на XIX век, било честа цел на ограбване от качаци, които са идвали от Албания. Несигурността, предизвикала спиране на търговската размяна. В средата на XIX век, било възпрепятствано понататъшното пропадане на селището. Тогава е забелязана втората вълна на доселване на албанско и на македонско население Втората полвина от XIX век, е най-славният период за Струга. Покрай търговията, било развито и занаятчийството, от което грънчарският, е един от по - старите занаяти, а присъстващи били и терзийският, обущарският, фурнаджийският занаят и други. Риболовът, бил с първостепенно значение. През средата на XIX век в града, покрай основно училище, имало и прогимназия, в която учителствували братята Миладиновци.

 

 

В началото на XX век, стопанският живот на Струга, опада. Специялно, неблагоприятно се отразява поставянето на границата към Албания през 1912 година, с което се стесняват възможностите за търговия.

След Втората световна война, градът, бележи постоянно развитие: от 1948 година с 4.923 жители до 2002 година, с около 20.000 жители. Струга, днес е град със съвременен изглед, и развити секундарни и терциарни дейности.

В общата икономика на града, специялен акцент е поставен върху развитието на туризма.  На северозапад, по течението на Църн Дрим, води път към Дебар и съседна Албания, на североизток се свързва с Кичево, Гостивар и с Тетово, а чрез Охрид, се свързва с Ресен, Битоля и с Прилеп.

 

 

 

Кейовете на Църн Дрим 

Идеални за спокойна разходка и наслаждаване в прекрасната гледка, покрай самата вода, кейовете на Църн Дрим имат пейки и сенки, и са свързани с три моста. Кеят от източната страна от изтичането на реката от езерото, се  казва “Сергей Есенин”, и се намира до входа на градския плаж. На този кей, покрай на Есенин, се намират и бюстовете на Адам Мицкйевич и на Ацо Шопов.

Изтичане на Църн Дрим - Водата от Охридското  езеро, изтича през реката Църн Дрим, която, минавайки през средата на града, през Стружкото Поле и клисурата, продължава през Албания, и се влива в Ядранското море. Изтичането на водата в близкост на хотела Дрим, е специялна атракция за всеки посетител на Струга.  На самото място на изтичането на езерото, в самото начало на реката Църн Дрим, се намира Моста на поезията. В чест на знаменитите македонски писатели - братята Миладиновци, от 1962 година, традиционално се провежда поетската манифестация, Стружки вечери на поезията, на която участват поети от целият свят. През тази нощ на спектакъла, Мостът на поезията, е най-голямата  поетска сцена в света.

 

 

 

 

 

 

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.