Стоби

Без двоумение, Стоби е един от най- атрактивните, най-впечатлителните и най- известни антически градове на територията на Македония. Сместен в сърцето на Македония, тованаходище обезателно трябва да се посети от всеки, който желае да се отдаде на археологическата авантюра, да се запознае с културните придобивки на антическия свят и да се възхищава на прекрасния пейзаж. Многобройните изкопани паметници, единствени по своята хубост, представляват тихи свидетели на живота в предисторическия и хеленистичкия периоди, а обектите в урбания комплекс, указват, че Стоби бил значителен урбанистически, военен, административен , търговски и религиозен център на Римската и Рано- византийската империи. 

 

 

Поради благоприятното му географско местоположение, в продължение на неговото многовековно съществуване, Стоби бил голям кръстопът на античния свят и затова не е чудно, че тук ще срещнем много културни влияния, които навлизали от север към юг и от юг към север. В римско време Стоби станал столица на провинцията MacedoniaSecunda, а имал и собствена ковачница на монети. По-късно става значителен християнски център и седалище на епископия. Епископската базилика, ангическия театър, Теодосияновата палата, къщата на Полихарм, голямата баня и много други реликти от богатото историческо минало на този антически град, няма да ви оставят равнодушни. Те ще ви хвърлят в прегръдката на историята и ще ви изпълнят с въодушевление.

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.