Плоашник

Археологическият комплекс Плоашник е сърцето на древния град Охрид и едно от най-святите места в Македония. Съществуват много археологични находки, които говорят в приложение на това, че на тези простори се живеело още от изкона – от края на Бронзовата ера, все до развития Среден век.

В антическия период на това място се намирал град Лихнидос, а на Плаошник имало няколко храмове, между които и храма посветен на бога Дионис. В 4 и 5 век, Лихнидос бил епископски център на македоно-римската провинция Нов Епир, а върху развалините на старите пагански храмове били построени рано- християнски базилики. Централната фигура, с която се свързвало това място е славянския епископ св. Климент, който към края на 9 век, възобновил тогавашната стара трилистна църква, като построил нова, посветена на св. Пантелеймон. Св. Климент водел и Охридската книжовна школа и се предпоставя, че той е основоположник на Първия славянски университет в Европа, който датира от 10 век.

            

 

Църквата, която ще забележите в центъра на Плаошник, е въщност възобновената Климентова църква. Възобновяването на църквата е извършено върху темелите на старата църкваот 9 век, а са употребявани строителни материали, като онези от миналото. В тази църква са пренесени мощите на св. Климент. В нейния ентериьор, между другото, има и запазени живописи от 11-12 век и 13-14 век, а на подовете и остатъци от по-стари фази. Влезте в този храм и се върнете във времето на старите славянски просветители, които са се възхищавали на същите безпрекорно бестри вади на Охридското Езеро.

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.