Манастир и Витолища

 

Мариово е исторически, културно и най-живописните области в Македония, с невероятни пейсажи на възхитителната природна хубавина. Част от Мариовската област са и селата Манастир и Витолища. Манастир се намира в централната част на Мариово, от дясната страна на Черна Река.

Селото е ридско и се намира на 690 метра надморска височина. Най- голяма част от площа му са пасища, а гори почти няма. В близост на живописните каньони на Черна Река се намира манастира „Св.Никола“,от края на 11 век. 

 

 

Mariovo

 

Селото Витолища се намира на 46 километра от град Прилеп. Лежи на планината Козяк на 830 метра надморска височина.

Това село е описано от един от най-известните македонски писатели, Стале Попов, който е роден в него. Село Витолища изобилства с многобройни културно-исторически паметници, църкви и манастири, богати с фраски и културна традиция.

Селото е препознаваемо и по прочутите бито и бяло сирене. Мариовският рурален край е един от най- специфичните в странат – заслужана да проверите защо е така. 

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.