Подполошка

Н а старост от 6-8 седмици, тези птици се размножават но открита обработена земя и на посища и понеже живеят по такъв начин, в Македония се срещат навсякъде по низините и полетата, а за нея проявяват интерес много ловци, които гостуват в Македония. Най-разпространена е в низините на Пелагония и долненско. 

<img 4px="" auto;="" display:="" block;"="" title="quail breeds" data-cke-saved-src="/img/quail breeds.jpg" src="/img/quail breeds.jpg" alt="quail breeds" height="377" width="500">

 

Подполошката (COTURNIX COTURNIX) трудно се забелязва, защого се крие в зеленилото, а не се отпуска да лети и предпочита да пълзи. Чак и когато ще бъде принудена да се покаже, потполошката се държи ниско и бързо отново се скрива. Често, единствен показател за нейното присъствие е специфичната, постоянно повтаряна песен на мъжкото. Слушайте внимателно, дишайте дълбоко и широко отворете очите си, докато я чакате подполошката, разрешете ѝ на природата напълно да покори чувствата ви.

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.