Харе

Заякът е единствен вид дивеч, който е в състояние на се размножава на открито в ловните терени в Македония. При това, единствен заклон му е браздата в изораната нива. Заякът се среща по тревисти или гористи предели, както и в ниви. Най-добри места за живеене на това животно са откритите терени с тук-там ръзхвърляни по-малки горичке. Ето защо заякът се среща из цяла Македония – от високите до низките планински предели, в горите, но и на открито. 

<img 4px="" auto;="" display:="" block;"="" title="hare" data-cke-saved-src="/img/hare2.jpg" src="/img/hare2.jpg" alt="hare" height="430" width="500">

 

Обикновенно търси по-сухи места, както и ниви и представлява лесен улов. Нивото на популация на заякът завесе от климатичните условия в течение на годината, но, въпреки че е доста многоброен в македонските ловни терени, трябва да се внимава при ниговото ловене, односно, чеслото на уловените живатни да бъде почти колкото е годишния прираст. Ловният сезон е от 11 октомври до 14 декември.

 

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.