Орел

Орлите се различават от другите грабливи птици по големината си и мощната конституция и затова често се смятат за символи на проницателността, храбростта, силата и безсмъртността. В Македония се срещат 10-15 вида орли, а зависимодн от вида и изхраната, се срещат на по-високи или по-низки предели, в планините или в низините. Въпреки, че орлите влизат в групата щетници, поради тяхната малобройност и поради опасността от изтребление, те са забранени за лов. В Македония е най-разпространен сивия орел, който е и най- големия от всички орли на тази територия. Белоглавият мършоядец е разпространен в околноста на Демир Капиям, Маврово, Осогово и край езерото Матка. 

 

<img 4px="" auto;="" display:="" block;"="" title="Eagle" data-cke-saved-src="/img/orel.jpg" src="/img/orel.jpg" alt="Eagle" width="500" height="456">

 

Демиркапийската крисура е един от най-богатите резервати на рядки птици в Енропа. Тук може да се срещнат белия и египетския мършоядец, златния орел, орела-змияр, лисичаст глувчар, и различни видове соколи и други рядки видове птици, забранени за лов. За да видите летящият орел под ведрото македонско небе – елате в Македония и се насладете на величествеността на гледката. Доближете се с поне една крачка повичи до безсмъртността.

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.