Кораб

 

Трябва само дасе хвърли поглед към планинският масив Кораб за да се породи предизвикателството - да се изкачи и покори неговата грандиозна крепост. На Кораб се намира и най-високата точка в Македония – връх Голям Кораб (2764 метра). Изкачването на този или на другите върхове представлява неповторима авантюра, понеже човек има чувството, че може да докосне небето.

Мнозина мислят, че планината Кораб се гордее с най-хубавия релеф в Македония.Тя изобилства с многобройни природни рядкости и богатства, а влиза в границите на Националния парк Маврово. Същевременно, Кораб е и най-алпската планина, богата с алпска флорана тази територия. На Кораб издигат челата си чак 52 върха по-високи от 2.000 метра. Хълмовете на планината Кораб са изключително стръмни, а на някои места се забелязват вертикални стени високи и до сто метра. Една трета от планината изобилства с листопадни гори, а половина ог алпския пояс е само пасища.

Планината е богата с бързи потоци и реки, които протичат през многобройни каньони и долини. Най-високо лоциран извор и най-атрактивно течение, с чак три каньона, има Дълбока Река. А водопадът на тази река, с неговите 130 метра височина, е най-висок на Балканите. Характеристично е това, че водопада може ясно да се види от далеко само през пролетните месеци и в началото на лятото, а зимно време е замръзнат. Допълнителна хубост на планината ѝ дават глечерските езера.

Кораб се гордее с осъм постоянни езера, а най-голямото между тях е Корабското езеро, което се намира на височина 2.470 метра и представлява най-високата водна повърхност в Македония – истински планински бисер.

 

 

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.