Дойранско езеро

 

И стинското място, на което можете да почувствате климатичното влияние на Медитерана, е околността на Дойранското езеро, намиращо се в югоизточната част на Македония. Откритостта към юг и малката надморска височина (148 метра) обезпечават средната годишна температура на водата да бъде около 15-18 градуса, а през лятото чак и до 25-27 градуса, така че ще се осещате като във водата на някое тропично езеро. Дойранското езеро, с площ от 43.10 км2, е най- малкото тектонско езеро в страната, а същевременно и най-плиткото – с максимална дълбочина 10 метра, а представлява реликтен остатък от някогашното плеоценско Пеонско Езеро. 

 

 

Богато е с фитоплангтон (от които най-разпространени са синьо-зелените алги Cyanophycea) и зооплангтон (от които най- разпространени са 23вида ракчета и много миди). Високата продукция на плангтони значи и богатство с риба. В езерото има около 15 вида риби. Летата в Дойран са горещи и сухи, а зимите са меки и влажни. Богатството с ендемични видове алги, живеещи в езерото, ще ви даде възможност да се надишате на йод, а не пропускате и да се намажете с малко дойранска лечебна кал.

 

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.