Струмичкия карнавал

Струмичкият фестивал представлява старовековен традиционален обичай, който влече корените си от един пагански култ и всъщност е прославяне на плодността и прочистването. По-късно, карнавала се преобразил от обичай в манифестация, която през 1994 година получава международен характер. Провежда се в началото на голямия Великденски пост, а е посветен на згодените девойки. 

 

 

Първитеписменни свидетелства за Струмичкия карнавал датират от 1670 година, а са от турския пътеписец Евлия Челебия. Откриването на фестивала е проследено с маскенбал, на който се избират принц и принцеса, а следващия ден протича главната международна карнавалска вечер, когато се връчват самостоятелни и групови награди. Най-чести мотиви са булката и младоженеца, които символизират младоженци, след това попа, който благословява младоженците за щастие и слога в брака, и... дявола, когото всички го гонат - което представлява изгонване на лошите сили. Инъче, карнавала и град Струмица са известни по великодушието, ведростта и положителното настроение, така че, ако присъствате на тази манифестация, с маска или без маска, без съмнение ще проведете низабравни мигове.

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.