Полог

                                           РЕГИОН  ШАР ПЛАНИНА

 

Релеф. Шарпланинско-положкият регион, го съставляват, Положката Котловина, с планинските масиви, които я заобикалят: Шар Планина, Жеден, Сува Гора и разграниченията от Бистра. Котловината, се отличава с типична равнина, на около 400-500 метра надморска височина. Присъстващо е голямо разнообразие от географско положение, релеф, климат, флора и от антропогенна разновидност.

Реки и езера. Най-забележителни са, горното течение на реката Вардар, до Дервенската  Клисура, живописната долина на Пена, Лакавица, и голям брой планински реки. На Шар Планина се намират  около 30 - тина  глациялни езера. Най-голями са Боговинско  Езеро, Църно Езеро, Бело Езеро, Голям Гьол, Малък Гьол, Кривошийско Езеро, Голямо Езеро, Малко Езеро и други. Региона изобилства с извори и врутоци.

 

Климат. Шарпланинско - положкият регион, разполага  с типичен, континентален климат, със специални, температурни специфичности на топли лета и студени зими, с остар преход от зимата, към лятото. Средните, годишни температури в Полог, възлизат на 110С, в Тетово, и около 100С, в Гостивар, докъто на Попова  Шапка на Шар Планина, възлизат на 4,60С, така,че на планинските масиви в този регион, владее типичен планински климат. В Полог, средното количество на валежи, възлиза на около 800 мм, а на планините, около 1.100 мм. Валежи са по- обилни през зимният период от годината, и от тях голям процент са снежни, които  създават условия за зимно -спортни туристически  активности.

 

Флора и Фауна. Релефната дисекция, релативните разлики във височините,геоложката разнообразност, присъствието на вода и характеристичният климат, предоставили възможност, за развитието на разнообразен, растителен свят, представен с разнообразна дендофлора (бук, дъб, бреза, кестен,габер,бор) и тревиста вегетация,с присъствието на ендемични и рядки типове. В региона се срещат разновидни типове на едър и дребен дивеч:  мечка, вълк, сърна, козирог, глиган, заяк, както и различни типове на птици и на влечуги.

 

Транспортни направления. От този регион, се издвояват магистралните пътища към мавровско - дебарският край и към Косово. През региона има по - голям брой на местни транспортни направления.

 

                                                                                                                                                

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.