Куманово

Куманово се намира в северната част на Република Македония. Разположен е в источното подножие на Скопска Черна Гора, в Кумановското Поле. Има доста добро транспортно - географско положение.

Около 1660 година, селището, което е наброявало около 600 къщи, се е отличавало със слабо развито стопанство. През XIX век, успява да се отдели от околните квартали и интензивно да напредва.  През този период, Куманово се споменава къто важен пазар за добитък и жито.

Причините за такова развитие на градът, са в неговата роля на административен център и транспортно кръстовище за пътищата, които отдавна съществували, и ония по - новите, които са се строяли през седемдесетте години на XIX век. С провеждането на железопътната линия,в негова, непосредственна близкост, укрепва своето доминантно положение, по отношение на околните квартали. Така се превръща в атрактивно, преселващо място за околното население, и отбелява по - изразено развитие на популацията. В началото на XX век, в Куманово живеят около 15.000 жители. В следвоенният период, отбелязва  последователно развитие на населението, така,че от около 20.000 жители през 1948 година, достига до около 70.000 жители през 2002 година.

Днес   представлв а  град с развита дейност от секундарният и терциарният сектор. Водещо  място има  промишленността (метлопреработвателната, текстилната, обувно - кожената, хранително - вкусовата, тютюневата), след това, земеделието и търговията. Куманово разполага с три гравитацийонни зони на влияние: към Крива Паланка, Кратово и Свети Николе.

 

 

Легенда за името

Името на населението произхожда от войнственното племе Кумани, което през 1094 година, навлязло в този край и известно време се е задържало на тази територия и по - нашироко. Предполага се, че Куманово било основано през XII век, в близкост на селото Жеглигово, с цел да го пази прехода между реките Вардар и Южна Морава. През 1519 година в турските документи, се споменава като селов състав на Нагоричка нахия (област в Турската империя).

 

 

Мемориален Център АСНОМ

Комплексът се намира покрай реката Пчиня в Пелинце, в общината Старо Нагоричане, на два километри от историческият манастир, Св.Прохор Пчински. Открит е на 2 август 2004 година,по повод 60- годишнината от Първото заседание на АСНОМ. Комплексът е с повърхност от 8,5 хектари и обхваща игрища, ресторант, амфитеатар за тържества и музей на АСНОМ, в който са пренесени спомен - плочите от Заседанието, прехвърлени от историческият манастир. На фасадата на музеят, се намира монументалният мозаик "Македония" от 140 квадратни метра. В музеят се намират копие от стаята в манастира Св.Прохор Пчиньски, в която било проведено Първото заседание на АСНОМ. До нея е сместена и спомен - стаята, в която са представени документите от създаването на македонската държава.

 

               

Черквата Св.Гьорги

Старо Нагоричане (1313)

 

Според текста, намерен в черквата, нейното построяване се определяло през 1313 година, въпреки, че е удостоверено, че е издигната на основите на по - стар обект от XI век. От първобитната черква, е запазен един съвсем малък фрагмент от фрескоживописът. Черквата е трикорабно строителство, във форма на издължен, врязан кръст, над която се издигат пет купола. Специфичността на черквата се състои в запазената първоначална олтарна преграда, относно иконостасът, изработен от каменни стълбове, парапетни плочи и архитрав с орнаменти. Европейско наследство - Черквата и обектите около нея, къто споменна цялост, са част от проекта за обновяване на културното наследство в Югоизточна Европа, съвместна акция на Европейската Комисия и Съветът на Европа.

 

 

Тук, е забелязан единственният пример на изработка на икони във фреско техника в Македония, с това, че в ляво и на дясно от царските врати. са представени образите на Св.Гьорги и Богородица Пелагонитиса. Неотминаващото значение на този духовен паметник, лежи в запазеният  фрескоживопис от известните зографи Евтихий и Михайло, изработен в палеоложки стил от XIV век, с подчертана наративност, но и изразена суптилност в представянето.

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.