Кавадарци

 

Кавадарци се намира  в централна Македония и представлява най-голям градски център на Тиквешката област. Стопанството се потпира на лозарството и промишленността за производство на вино, така, че гроздето е защитен знак на града и в региона.

Кавадарци транспортно се свързва с магистралният път Скопие - Гевгелия, и с пътя, който от Градско, води за Прилеп,относно с магистралният път към Охрид. През града тече реката Луда Мара. Селището е създадено към края на XVII век,след Австро- Турската война (1689 - 1690). Разположено на магистралата Прилеп -Демир Капия - Солун, имало благоприятно местонахождение, което го направило привлекателно за доселване на друго население от околността.

Къто градско селище се споменава дори през 1823 година. През 1857 година, представлява малко градче с приблизително 2.000 жители и специален икономически център. Населението се занимавало със земеделие, търговия и занаятчийство. Повече изразено увеличение е забелязано след строежа на железопътната линия Солун - Скопие (1872 - 1874), когато се е развила търговията с вино и афион. Още тогава Кавадарци имароля на административно - управляващ център за Тиквешката област. През 1879 година, управляващото седалище за късо време е преместено в Неготино. Към краят на XIX век, градчето начислявало 1.300 къщи.

Градът популационно и стопански расте след Втората световна война.  През 1948 година, наброявал 6.000 жители, а през 2002 година,  броят на населението се е увеличил  на около 30.000 жители.

 

 

Исторически Паметници

Кавадарци разполага със значителна административно - управляваща, икономическа, културно - просветителска и медицинска функция в региона.

Притежава широк  диапазон на влияние върху околните села, но и върху селата в южната, хълместа - планинска част на котловината.

Спомен  - костница на загиналите борци в НОВ от Кавадарско, построен през 1976 година, в един от по - хубаво уредените и вероятно най-големитеградски паркове в Македония, с надморска височина от 305 метра с прекрасна панорама на Кавадарци и на Тиквешията.

Паметникът на дванадесетте младежи  във Ваташа е построен на мястото на едноот най-големите престъпления в продължение на Втората световна война в Македония.Спомен - паркът е открит  на  11 октомври 1961 година.

Засадените 12 явора, свидетелствуват за 16 юли 1943 година, когато от българските окупатори са стреляни и масакрирани дванадесет младежи от с.Ваташа на възраст от 15 до 27 години.

 

Тиквешко Езеро

 

Тиквешкото Езеро е построено в долното течение на Църна Река, пред изхода на реката във Возарското Поле. Езерото е едно от по - голямите изкуственни акумулации, с повърхност, възлизаща на 14 км2, дължина от 28 км и мощност от 475х106м3. Езерото е създадено през 1968 година с преграждането на каньона на реката с бент висок 104 метра, построен от нахвърлян камък с глинено ядро. Акумулацията е предназначена за напояване и производство на електроенергия. Днес, езерото има и туристическо - рекреативен характер, с по - голям брой уикенд - къщи и хотелиерски обекти. Езерото се ползва и за спортен риболов. Богато е с риба, при което особенно преовладава сомът, който може да достигне дължина над два метра.

 

 

Моклишко  Езеро

Моклишкото Езеро е  с местонахождение в местността Моклище, непосредственно над Кавадарци, в долината на реката Луда Мара. Създадено е през 1956 година, така, че със разрушаването на хълма е направен естествен бент (язовир), в долината на Луда Мара и непосредственно след това пространството е напълнено с вода. Заради това, в специализираната литература,това езеро се класифицира, като урниско езеро. Така, природата само за няколко минути построи бента на езерото. В продължение натова случване са затрупани стадо овце с тяхните пастири.

 

Островът Град - Средновековният град Тиквеш, се намира на около два километра от с.Ресава, нахълм, висок 80 метра над устието на Тиквешката

Река в Църна. През III век п.н.е., на това място съществувало селище, което в късната антика, било подновено и укрепено с кули. Покрай крепостните стени, са открити основите на голям брой строежи. С построяването на акумулационното езеро, на днешният остров, са се запазили само горните остатъци от селището.

 

Черква  Св. Димитрия (1834)

 

Черквата, представлява трикорабна базилика с полукръгла апсида от източната страна. Построени са предверията от южната и западната страна. Иконостасът  е съставен от престолни икони на апостолите и празнични икони. По - голямото число икони са от поново време.На южната страна съществува параклис, посветен на Св.Петка, а на западната страна от черквата, съществува галерия в горната част. Вътрешността е изографисана с три пласта на фреско живопис от по - ново време.

 

Положки манастир Св.Гьорги (XIV) век

 

Манастирът, представлява перла на македонското, средновековно изкуство. Построен е през първата полвина на XIV век, на 20 километра югозападно от Кавадарци, в полите на планината Вишешница, на левият бряг на настоящото Тиквешко Езеро. Вътрешността на черквата е цялостно изографисана. Известна е по своята фреско живопис от XIV век, а още повече по черковния полюлей, издълбан от дърво от 1492 година, което представлява най-старата датирана дърворезба в Македония.

 

 

Музей-галерия

Музей-галерията в Кавадарци работи от 1976 година. Разполага с историческо, археологично, етноложко, и отделение за защита на паметниците на културата. Покрай със събиране, обработка,защита и представяне на музеен матриал, сезанимава и с галерийна дейност. В дворното място е поместен Лапидариумът - каменни паметници, с огромно културно и историческо значение.

 

 

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.