Гевгелия

Гевгелия, се намира в южната част на Република Македония, в Гевгелийско - валандовската котловина.Гевгелия е крайграничен град, разположена на три километри от границата с Гърция. Има благоприятно транспортно - географско положение. Пространственно е непосредственно до магистралният път, който води към съседна Гърция, и железопътна линия, която ги свързва Скопие и Солун с Европа и Близкият Изток.

 

Като селище, се споменава в официялните турски документи от 1664 година. От 1665 до 1832 година е селище - чифлик и център на нахия. През този период част от населението се занимава с отглеждане на копринена буба. Поставена край важните пътища, които воделе от Солун и Дойран към Скопие и Струмица, в средата на XIX век, Гевгелия отбелязва бързо стопанско развитие. Специялно бързо серазвива след построяването на железопътната линия Скопие - Солун, така, че през 1877 година,селището начислявало над 2.000 жители.

 

През след военният период, отбелязва постоянно увеличение на населението - от приблизително 6.000 в 1953, до около 15.000 жители в 2002 година. Същевременно, Гевгелия израства и в икономически поглед. Стопанските постижения на Гевгелия са ориентирани към развитието на земеделието,

промишленността, търговията и туризмът. Днес, Гевгелия е съвременен крайграничен град,със всичките необходими функции, към която принадлежат около 30 квартали в околността. Има функция на главен център в областта.

 

Кожув

 

Кожув е планински масив в южните части на Република Македония, на

македонско - гръцката граница. Най-висок връх е върхът Зелен бряг, висок

почти 2.200 метра. На само 210 километра от Скопие, и 130 километра от Солун, на повърхност от 2.000 хектара, тук се намира най- новият скийорски център в Македония,построяването  на който започна през 2001 година. Центърът е най-съвременно оборудван и разполага с отлични условия за скийорство. В момента разполага с два ски - лифта с капацитет на носимост за 3.000скийори за един час до върхът на подвижната железопътна линия, едно седалище със шест места, което е единственно от такъв вид на Балканите, ресторант, мандра, 16 апартаменти и 16 километрови скийорски пътеки. Този център е единствен в страната, който разполага с оборудване за изкуствен сняг.

 

Чистият въздух, слънцето и природните красоти, са онова, което най-много пленява посетителите на Кожув. Пространствените скийорски теренибез гори, местположението и природните източници,с които разполага Кожув, го правят този скийорски-център, нова атрактивна зимна туристическа дестинация в Македония. Но, Кожув е привлекателен и през останалите годишни периоди, затова защото предлага отлични условия за историческия туризъм,планински велосипедизъм, яхане на коне, параглайдерство, пешеходство и лов, а язовирната стена на реката

Точница,е предвидена за риболов.

 

Вардарски Хълм

 

Вардарски Хълм е археологично находищев непосредственна близкост на Гевгелия,покрай реката Вардар. Там е открита най-голямото повече пластово селище от праисторическо и ранно антично време, с интензивен и континюиран живот открая на бронзовото време, до падането на античната македонска държава, и установяването на римската доминация на тази част от Балканите. На определени щрихи, са констатирани следи от фортификационни обекти, строени от чупен камък и мазилка от вар. Евидентирани са остатъци от четири културни стратуми.

 

 

Вардарския хълм, е единственният  град в Република Македония, където е установен периодът на Филип и Александар Македонски. Открити са македонски щитове, шлемове и слънце със шестнадесет лъчи. Местонахождението разполага със шест  хоризонти за живеене, а най-старият открит предмет  е брадва от 5.000 години п.н.е. От керамичните открития, най-застъпени са теракотните представяния на божества,  различни антропоморфни и зооморфни фигури,както и други предмети от керамика, всичките от домашно производство. Откритите малкочисленни екземпляри на внесена керамика,датират от V до VI век п.н.е. От металическите подвижни открития, най - специфично е оръжието, след това бижюто и инструментите, големиятброй на ключове, кухненски прибор и друго. Животът на Вардарският  Хълм, постепенно гасне, някъде в течение на I век, п.н.е. 

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.